Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Bredband först nästa år

Print Friendly, PDF & Email

Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde får inget bredband i år. Fortums arbete med att hänga upp fiberkabel i kraftledningsstolparna är skjutet på framtiden. En faktor som försenar fiberutbyggnaden är att Fortum överväger att gräva ner delar av kraftledningen i marken. Hudiksvalls stadsnät, Fiberstaden AB, måste avvakta vad Fortum bestämmer sig för att göra, eftersom fiberdragningen ska löpa parallellt med Fortums elkablar – vare sig dessa hänger i stolpar eller är nedgrävda i marken.

När får då Långvind bredband? Langvind.com ställer frågan till Fiberstadens Christer Hedberg.

– I bästa fall i vinter i stolpar. I sämsta fall till våren som nedgrävd kabel, säger han.

Fiberstaden har beställt fiberdragningen av Fortum. Men det går inte att effektuera beställningen förrän Fiberstaden vet om Fortum tänker gräva ner delar av luftkabeln och i sådana fall var.

– Fortum har inte bestämt om man ska gräva ner delar av luftledningen eller inte. Vi måste avvakta Fortums besked, säger Christer Hedberg.

Bredbandsintresserade i Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde kommer att kallas till möte när bredbandsplanerna börjar klarna, förhoppningsvis före årets slut.

Fiberstaden kommer att dra fiberkabel till telestationerna i Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde. Anslutning till internet sker sedan via telefonnätet. Men det kommer också att finnas möjlighet till direkt fiberanslutning av fastigheter, som gör telefonledningen överflödig.

– Vi ska se till att alla längs fibersträckningen som vi ansluta sig, får möjlighet till det, säger Christer Hedberg.

Intresset för fiberanslutning är stort i Långvindsbruk.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv