Boka boende på Kungsgården Långvind!

Inga renar till Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Länsstyrelsen säger nej till renar i Hälsinglands kustland. En renägare i Strömsund, Jämtland, vill flyttar 1 500 renar till vinterbete i Hälsingland eller Dalarna. Efter framgången med renar på Hornslandet sedan några år, hoppades Thorbjörn Åhrén att få flytta en större renhjord till Hälsingekusten.

Det kan låta främmande att tänka sig renar i Hälsinglands kustland. Men historiskt har det funnits renar i Enånger, Norrala och Trönö. Någon ny reninvandring är dock inte att vänta.

– Var gränsen för renbeteslandet går råder det delade meningar om. Vi har vår uppfattning, och myndigheter och skogsbolag har en annan uppfattning. Lång tillbaka i tiden har vi varit i Hälsingland, säger han till Hudiksvalls Tidning (28/8 2009).

– Vi har bara inte nyttjat rätten i långliga tider, och det är synd, säger han i intervjun.

Renskötselrätten ger samer rätt att nyttja både statlig och privat mark inom renbetesområdet för renbete, jakt och fiske.

Samernas historia i Hälsinglands kustland är dåligt dokumenterad. Länsstyrelsen nämner den samiska historien i studien ”Kustnära En tidsresa längs södra Bottenhavet”. I den skriver länsstyrelsen ”att samer har rört sig med sina renhjordar från det inre skogslandet till kusttrakterna, där man uppehållit sig under sommaren, ända in i början av 1900-talet.”

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv