Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Fiberutbyggnad på gång

Print Friendly, PDF & Email

Utbyggnaden av det fiberoptiska bredbandsnätet till flertalet hushåll i Hudiksvalls kommun går in i en andra fas denna vecka. Nu börjar utbyggnaden, som ska fiberansluta återstående bostäder i tätorterna Hudiksvall, Iggesund, Njutånger, Enånger, Näsviken och Delsbo. Inom ramen för denna utbyggnad kommer också ett antal hushåll i Långvindsbruk, Långvinds fritidsområde och Mössön att få möjlighet till fiberanslutning.

Det symboliska första spadtaget tog i måndags kommunalrådet Sven-Åke Thoresen, Hudiksvalls stadsnätsbolag Fiberstadens verkställande direktör Magnus Larsson och Ericsson-representanten Henrik Frankenberg på Maln öster om Hudiksvall. Fas två i stadsnätets utbyggnad, det så kallade Gunillaprojektet, är finansierat av Hudiksvalls kommun, Ericsson – med sin fabrik i Hudiksvall som tillverkar fiberoptiska kablar – och fastigheterna som ansluter sig.

Den första stora fiberutbyggnaden skedde inom ramen projekt Hudiksvalls stadsnät 2000–2006. Då fick Hudiksvall ett av Sveriges mest finförgrenade fibernät, dels ett ortssammanbindande fibernät från Lindefallet i söder till Ängebo i väster och norr samt Håcksta i öster, dels orts- och områdesnät i de större orterna, dels ett anslutningsnät till över 3 000 enfamiljshus och lägenheter. Till detta kommer ett stort antal företagsanslutningar.

Denna vecka startar nästa steg i utbyggnaden. Fokus ligger nu på anslutningsnätet, att ersätta telefonledningen till bostaden eller företaget med en fiberledning, som kan förmedla internet-, telefoni- och tv-tjänster med en överföringskapacitet (snabbhet) långt, långt större än telefonledningens.

Det ortssammanbindande fibernätet – som i dag når sextiotalet orter – kommer att bli utbyggt till tre nya orter, Långvindsbruk, Långvinds fritidsområde och Mössön. På dessa tre orter kommer för de flesta sista länken i bredbandskedjan att bestå av telefonledningen.

Men för hushåll och företag som ligger längs fiberdragningen eller i nära anslutning till telestationen på respektive ort, finns också möjligheten att få fiberanslutning på samma villkor som i kommunens sex stora tätorter. Priset är 12 500 kronor inklusive moms. Till detta kommer kostnaden för grävning på egen tomt och i vissa fall också grävning till tomtgräns.

I Långvindsbruk pågår en mobilisering för att samla intresserade bakom fiberanslutning av ortens hushåll och företag. Jörgen Bengtson, Kungsgården, samlar intresserade fastighetsägare.

Fiberstadens Magnus Larsson bekräftar att upphandling av fiberutbyggnaden till Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde är på gång. Fibern kommer att hängas upp i Fortums kraftledningsstolpar, vilket gör att utbyggnaden blir billigare och går snabbare än fiberförläggning i marken.

I Fiberstadens fibernät finns konkurrerande leverantörer av tjänster. Företaget Zitius kommer att ta över driften av stadsnätet från Fiberstaden och se till att det finns ett brett utbud av konkurrerande internet-, telefon- och tv-tjänster. Billigaste internettjänst kostar i dag 169 kronor per månad, cirka 20 kronor mer än vad Telia tar för enbart telefonledningsanslutningen. Ett byte av teleanslutning från telefon- till fiberledning täcker alltså nästan hela kostnaden – och då får man internet på köpet.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv