Planbestämmelser
för Långvinds bruk

Efter en lång process har Långvinds bruk fått så kallade områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser skapas för att bevara särskilda värden på olika platser, där det inte finns detaljplan. De anger inte markanvändningen, men reglerar till exempel vad som kräver bygglov och rivningslov. Vad vi vet är Långvinds bruks första område på Hälsingekusten … Läs mer!