Boka boende på Kungsgården Långvind!

Jullotta i 40 år
i Långvinds kapell

Print Friendly, PDF & Email

Musikgudstjänsterna är talrika under advent och jul. På juldagen tar julottorna vid – utom i Långvind, som av tradition firar julotta på annandag jul. I år är det 40 år sedan det renoverade brukskapellet på Hälsingekusten öppnade kyrkporten till julotta.

Allt sedan Långvinds kapell blev återinvigt 1978, har Långvindsbor och andra firat julotta i kapellet – utom 2011; då kom en snöstorm, som fällde så mycket träd över vägarna till kapellet att ingen tog sig dit utom kapellföreningens ordförande, Pärlennart Larsson.

Om ingen ny storm lamslår nejden, ringer ”kyrkklockan” – den stora järntriangeln på kyrkbacken – till julotta klockan 7.00 på annandag jul. Kapellet brukar vara fyllt till bristningsgränsen om inte snöoväder drar ner besökssiffrorna.

Det blir en traditionell julotta med klassiska julsånger, skönsjungande körsång och julpredikan.

– Kapellet nu står i vinterskrud och välkomnar som traditionen sig bör till julotta annandag jul. Välkommen till en stämningsfylld stund i brukskapellet, säger Pärlennart Larsson till Långvind.com.

Långvinds kapell är ouppvärmt under året, men till julottan blir det värme från den stora järnkaminen under läktaren och de många ljusen, som både lyser upp och ger värme i kapellet.

Text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv