Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Långvind har fått
Norrlands första solcellstak

Print Friendly, PDF & Email

– Nu kopplar jag in mätare för mikroproduktion, säger elnätsbolagets utsände, Mikael Eriksson (bilden), till Långvind.com, och ansluter Kungsgården Långvinds solcellsanläggning till det allmänna elnätet.

Redan i mitten av maj 2018 började installationen av Norrlands första solcellstak på STF hotell och vandrarhem Hudiksvall Kungsgården Långvinds nya byggnad Österhuset. På bilden nedan ser vi Björn Molin (till vänster) och Casper Engman (till höger) från leverantören Hälsinge Solceller, med Daniel Söder från husbyggaren Perex i mitten.

Sedan tog det ytterligare flera veckor innan de 72 solcellspanelerna, som är integrerade i ett ”vanligt” tak, kom på plats. Sammanlagt blir det en takyta på drygt 124 kvadratmeter solceller.

Efter det behövde elinstallatören slutföra sitt arbete, innan den långa väntan kom: väntan på att elnätsbolaget Ellevio skulle byta den vanliga elmätaren mot en ovanlig dito, en så kallad produktonsmätare, som kan registrera både el som fastighetsägaren köper och säljer.

– Ni fick sista produktionsmätaren i Norrhälsingland. Det är svårt med leveranserna, så nu har vi inga fler, berättar elteknikern Mikael Eriksson, när han på fredagsmorgonen kopplar upp Långvinds lilla solcellsanläggning på elnätet.

Solcellstaken på Österhuset, ett i västligt respektive östligt läge, ska leverera 16 000 kilowattimmar el per år. Det räcker till hushållsel och bergvärmepumpen, som levererar vattenburen värme och varmvatten till tre nya hotellrum, tvättstuga och vagnslider.

Eftersom elproduktionen är högre under sommarhalvåret, uppstår ett överskott. Det lagrar Kungsgården Långvind i företagets rena elbil och andra elbilar som behöver laddning. Det som blir över, säljer man till elbolaget, som man köper grön el från.

Sedan tidigare är Kungsgården Långvind delägare i ett vindkraftverk utanför Hammarö, som levererar upp till 17 000 kilowattimmar per år till fastigheten.

Ellevios senfärdighet att leverera en produktionsmätare sammanföll med den bästa solsommaren i mannaminne. Så Kungsgården Långvinds Agneta och Jörgen Bengtson är inte glada över förseningen.

– Många kilowattimmar el har bokstavligt talar runnit ut i intet. Vi har inte kunna använda elen, som taket producerar, förrän vi fått ny elmätare, berättar Agneta Bengtson för Långvind.com.

Nu är hon desto gladare över att allt äntligen är på plats och inkopplat. Vid åttatiden på fredagsmorgonen kan hon konstatera att mätare snurrar baklänges, det vill säga att Kungsgården Långvind säljer överskottsel. Priset är dock inte så bra. Kungsgården Långvinds elbolag betalar samma pris som för stunden gäller på den nordiska elbörsen, Nordpool. Till detta kommer en liten intäkt för elcertifikat.

Agneta Bengtson räknar med att anläggningen ska betala sig efter tio år. Garantin på solcellerna och konstruktionen är 30 år, så det bör bli åtskilliga år med god avkastning på investeringen.

Satsningen på solcellstak är ett led i Kungsgården Långvinds profilerade eko- och hållbarhetsarbete, som företaget redovisar på en egen webbsida.

Text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv