Hävt eldningsförbud
räddar årets lyskväll

Lyskvällen, sista lördagen i augusti, såg hotad ut av eldningsförbudet i Gävleborgs län. Med i dag upphävde Länsstyrelsen Gävleborg eldningsförbudet. Från klockan 16 är det fritt fram att elda – men med stor försiktighet.

– Risken för brand sjunker i flera delar av länet. I samråd med länets räddningstjänster bedömer Länsstyrelsen därför att eldningsförbudet kan upphävas, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen och de kommunala räddningstjänsterna uppmanar till fortsatt försiktighet i skog och mark, eftersom det fortfarande är torrt, trots det regn som fallit de senaste dagarna.

Speciell försiktighet ska iakttas vid till exempel lyskvällen, skriver Länsstyrelsen.

Eftersom elningsförbudet nu är hävt, är det åter tillåtet att tända marschaller och andra ljus på exempelvis lyskvällen. Söderhamns kommun har dock beslutat att inte tända några marschaller på lyskvällen.

Den som vill hålla sig informerad om brandrisken kan göra det på en webbsida, som SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) har, Brandriskprognos (bilden). En annan webbplats om brandrisk finns på sidan Din säkerhet, som Sveriges krismyndighet står bakom, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Den 24 juli 2018 beslutade Länsstyrelsen Gävleborg att förbjuda all eldning utomhus. Länsstyrelsen lättade på förbudet något den 31 juli, när det blev tillåtet att grilla på egen tomt.

Jörgen Bengtson
Karta: SMHI