Ångersjön fördubblar
campingplatserna

Ångersjöns Mat & Vildmarkscamping satsar på fler husbilar och husvagnar. Rastplatsen planerar att fördubbla antalet ställplatser från tio till tjugo.

Vedmora byalag arrenderar marken vid Ångersjön, Enånger, som rymmer både restaurang, hantverkshus, toaletter, stugor, camping, bad, vandringsstigar och rastplats. Byalaget har haft svårt att behålla arrendator för restaurangen. Oberoende hur det går med det, satsar nu föreningen på att utöka campingdelen.

Byalaget har sökt och fått strandskyddsdispens för att utöka antalet campingplatser på fastigheten Enångers-Myra 3:1. Ställplatserna för husvagnar och de allt mer populära husbilarna ligger 200 meter från rastplatsen, med utsikt över Ångersjön och en campingservicebyggnad som närmaste granne.

Strandskyddsdispensen gör att Vedmora byalag kan utöka ställplatserna i båda ändar av befintlig camping för husbilar och -vagnar.

Vedmora byalag fick dispensen beviljad av Hudiksvalls kommun i juni 2017. Sedan följde en väntan innan besked kom att Länsstyrelsen Gävleborg inte hade avslagit beslutet.

Text och foto:
Jörgen Bengtson