Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Nödvändigt förnya Långvindsdagen

Print Friendly, PDF & Email

Hög entré och dåligt sammanhållet arrangemang, lyder kritiken av Långvindsdagen 2010. Arrangörerna tar till sig av kritiken.

– Vi måste differentiera avgiften, med en låg avgift under dagen, kanske 30 kronor, och en högre avgift för det specifika musikarrangemanget på kvällen, säger Pärlennart Larsson, en av de huvudansvariga för Långvindsdagen, till Långvind.com.

– Dagen var för spretig. Nästa år ska vi försöka ha program som länkar över till kvällen, för det gjorde det inte i år, fortsätter han självkritiskt.

Han håller också med kritikerna som tycker att det behövs fler försäljnings- och loppmarknadsstånd och gärna också fler barnaktiviteter. Till nästa år ska ”vi se om vi kan skapa en mer sammanhållen miljö för Långvindsdagen”, där de olika delarna hänger ihop bättre rent fysiskt.

En annan nyhet, som han funderar på, är att återinföra auktionerna, som var centrala under Långvindsdagens första år i slutet av 1970-talet.

– Många saknar auktionerna vi hade tidigare, medger Pärlennart Larsson och lägger till: Vi ska se om vi kan införa auktionerna igen.

Arrangörerna, Långvinds bruksmiljöförening och Långvinds kapellförening, ser kritiken som något positivt. Engagemanget är stort kring Långvindsdagen. De få permanent- och fritidsboende i Långvindsbruk räcker inte långt, när det gäller att genomföra ett arrangemang som Långvindsdagen. Det bygger på att många från framför allt Långvinds fritidsområde är engagerade i arbetet.

En positiv nyhet med Långvindsdagen 2010 är att den gav ett överskott.

– Vinsten är cirka 10 000 kronor. Den lägger vi till regnkassan för sämre tider, säger Pärlennart Larsson.

Långvindsdagen samlade cirka 700 personer, varav 500 under dagen och 200 på kvällen.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv