Boka boende på Kungsgården Långvind!

Riksskärgårdsmöte till Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Skärgårdarnas intresseförening förlägger för första gången ett riksmöte till Långvind och Hudiksvalls kommun. Den 21–22 augusti sammanträder Skärgårdarnas riksförbund (SRF) i Långvindsbruk. Söderhamns kust- och skärgårdsförening är värd för arrangemanget, som börjar med en båttur i Söderhamns skärgård och fortsätter med rundvandring, möten och övernattning i Långvindsbruk.

SRF organiserar sedan 1982 den bofasta befolkningen på svenska öar utan broförbindelse. Föreningen samlar både boende längs kusterna och i de stora insjöarna. SRF består av lokala kust- och skärgårdsföreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i insjöarna. Föreningens mål är ”en levande skärgård – året om”.

På webbplatsen Skargardarnasriksforbund.se beskriver organisationen sitt uppdrag.

– Glesbygdsskärgård, jordbruksskärgård, storstadsskärgård – mycket förenar men mycket skiljer sig också åt mellan de olika skärgårdarna. Ett bejakande av olikheter skapar nya lösningar och gör livet rikare. Skärgårdsbefolkningen tillhör framtidens Sverige med många olika kulturer och levnadssätt i storstad och glesbygd.

De lokala föreningarna arbetar med frågor som transporter, skolfrågor, annan offentlig service och kommersiell service. Genom SRF gör befolkningen i de många små skärgårdssamhällena sin röst hörd på nationell nivå.

SRF ingår i organisationen Europeiska federationen av små öar, European Small Islands Federation (ESIN). Organisationen samlar öbefolkningar i EU-länderna Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Skottland, Sverige och Åland. Genom ESIN arbetar SRF med två uppgifter, dels att överföra kunskaper och erfarenheter mellan öarna inom EU, dels att informera och påverka EU:s beslutsfattare och institutioner.

EU tar allt fler beslut som påverkar öbor, konstaterar SRF och pekar särskilt på indelningen i stödområden, förutsättningar för riktat stöd till jordbruk och fiske samt regler kring fraktstöd och statsstödsregler. ”Denna gradvisa överföring av besluten till EU innebär att vi måste bevaka våra villkor även på EU-nivå”, skriver SRF på sin webbplats.

Det finns också en ungdomsorganisation för skärgårdsboende, Skärgårdens ungas riksförening (Surf). Sedan 2009 är Surf medlemsorganisation i SRF.

Huvudansvarig för mötet i Hälsingland är Söderhamns kust- och skärgårdsförenings ordförande Lennart Andersson. Han tog kontakt med Kungsgården Långvind, med en förfrågan om Kungsgården kunde härbärgera arrangemanget. Det kan Kungsgården med hjälp av de boende- och konferensresurser som Långvindsbruk erbjuder på Kungsgården Långvind, Långvinds herrgård och i bruksmiljön i övrigt.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv