Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

”Stor potential för Långvind”

Print Friendly, PDF & Email

”Långvind har en stor potential att bli ett intressant besöksmål de kommande åren. Långvind har en möjlighet att bli ett besöksmål där besökaren, ung som gammal, kvinna eller man, kan få en upplevelse av förfluten tid och känna vindar från människor som har bott, verkat och levt i Långvind.”

Det skriver konsulten Åke Lundin, som under 2009 tog fram en affärsplan för Långvind i samarbete med boende, entreprenörer och andra intressenter i Långvindsbruk. För att Långvind ska bli ett framgångsrikt besöksmål måste upprustningen av de historiskt intressanta byggnaderna fortsätta, skriver han.

Affärsplanens vision 2015 är bland annat att herrgården har 14 dubbelrum, modern konferensutrustning, bastu-spa och vinprovningskällare, att smedjan är iordningställd för mindre konferenser och utställningar alternativt för att ge besökare möjlighet att pröva på smide, att hamnmagasinet rymmer kajakuthyrning och fiskförsäljning, att såghuset har kulturarrangemang, att bruksgatan har vägbelysning i hela sin längd och att det finns väg Skärså–Långvind.

I dag lever Långvind under några sommarmånader. En utveckling av verksamheten i Långvinds herrgård, Bränneriet och Kungsgården ger förutsättningar att driva verksamhet i Långvind under maj–december. För detta krävs dock fortsatta investeringar och rätt entreprenörer, understryker affärsplanen.

Den betonar att om entreprenörer ska kunna driva kommersiellt lönsam verksamhet i Långvind måste ”Långvind ses som en helhet som skall hänga ihop” med bruksmiljön, herrgården, kapellet och naturen från skärgården till skogen. ”En förutsättning för framgång är också att marknadsföra Långvind som en helhet med där ingående möjliga aktiviteter”.

Affärsplanen går igenom Långvinds styrkor och svagheter, hot och möjligheter.

Styrkor: starka och genuina kultur- och naturvärden; relativt bra tillgänglighet från E 4 och hamn; unik herrgårdsmiljö; en närvarande 1800-talskänsla.

Svagheter: dålig skyltning; miljöer som inte är unika; säsong då maten är mindre bra i Bränneriet; dåligt kända vattenvägar.

Möjligheter: Långvindsdagen som går att utveckla med höjda kulturella och historiska värden; kombination kultur och kvalitet som är kommersiellt lönsam; återstartad brännvinsbränningen; seglarskola, ridskola och konfirmationsläger; matlagningsgrupper med övernattning och lokalt tema som till exempel svamp; utveckling av rollspel (lajvare) med utgångspunkt från Långvinds historia, historieberättande (storytelling); använda naturen som plats för aktiviteter året om; väg Skärså–Långvind–Finnicka; tystnaden.

Hot: fel entreprenörer för verksamheter; att gemensamma värden i området inte är det bärande förhållningssättet; alla ingående parter måste dra nytta av utvecklingen.

Åke Lundin arbetade med affärsplanen som inhyrd konsult. Han hade ingen gammal relation till Långvind men skriver i affärsplanen att han ”blivit hänförd av brukets historia, byggnaderna och den skärgårdsnära naturen”. Ett av syftena med affärsplanen är att ”sätta Långvind på kartan och långt upp på agendan” hos entreprenörer, Hudiksvalls kommun, länsstyrelsen och andra intressenter.

Arbetet med att utveckla Långvind pågår nu inom ramen för bland annat projektet Kustnära mötesplatser. Där arbetar man med att knyta ihop pärlorna längs Hälsinglands och Gästriklands kuster.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv