Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Vandringsvägar väntar våren i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Långvindsbruk har gott om vandringsstigar. Här är några tips, när snön smälter och våren öppnar marker, stigar och vägar.

Långvindsbruk–Långvinds fritidsområde–Långvindsbruk
Gå gamla vägen från bruksmiljöns centrum – Hedbergsvägen – till Snäckenvägen. Korsa Snäckenvägen, som går till Långvinds fritidsområde, och fortsätt längs vägen på östra sidan av åkerkanten i Långstrand. Fortsätt över bron och vidare på stig genom öppen mark till väg vid ett jakttorn (märkt Långvinds bruk 237), ta vänster på skogsvägen till Siviksvägen. Ta vänster på Siviksvägen, fortsätt till trevägskorsningen och ta höger på gamla vägen till Saltpannan väster om Byhedsjön, som mynnar ut nära fritidsområdets småbåtshamn. Ta vänster på Saltpannavägen, fortsätt fram till Snäckenvägen och följ sedan denna väg förbi Byhedsjön fram till landsvägen mot Långvindsbruk (väg 673). Ta höger på landsvägen, fortsätt över bron in mot bruket, passera Kungsgården och fortsätt fram till Herrgården och bruksmiljöns centrum. Vandringen är cirka tolv km.

Långvindsbruk–Norasjön–Långvindsbruk
Ta vägen norrut strax väster om Långvinds kapell och fortsätt denna väg i nordöstlig riktning norr om Hålldammen och Norasjön. Ta vänster i Nora och fortsätt söderut till landsvägen mot Långvindsbruk (väg 673). Ta vänster och gå landsvägen till trevägskorsningen. Fortsätt över bron mot bruket, förbi Kungsgården och fram till Långvinds kapell. Vandringen är cirka elva km.

Natur- och kulturstigen i Långvind
Börja vandringen strax före de två röda spannmålsmagasinen vid Generalsvägen. Gå stigen förbi ångsågen, över Långvinds ström och vidare över Hedbergsvägen. Gå runt den gamla masugnsruinen, fortsätt vandringen söder om Herrgårdsdammen och följ Långvinds ström uppströms. När stigen tar slut, gå bron över strömmen, fortsätt förbi resterna tvätthuset och mellanhammaren. Ta höger på landsvägen in mot bruket, vandra förbi Långvinds kapell och fortsätt genom den centrala bebyggelsen till natur- och kulturstigen start. Stigen är cirka två kilometer.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv