Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Strövstigar i Långvinds marker

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde, markerna runt Byhedsjön och på Korsholmen erbjuder många fina stigar, både längs hav och i skog.

Strandstigen Snäcken–Kråknäs i Långvinds fritidsområde
Stigen går efter kusten från Snäckenbadet över Lillkråknäs och Kråknäsbadet till Svanstigen. Från Svanstigen finns asfalterad väg till Saltpannan, där ny strövstig tar vid.

Skogsstigen Saltpannan–Byhedsjön i Långvinds fritidsområde
Stigen går från vägkröken vid Saltpannan över myrmark till Byhedsjön och Byhedsstigen. Stigen är delvis dåligt utmärkt. Från Byhedsstigen finns asfalterad väg till Svensviken, där ny strövstig tar vid.

Skogsstigen Svensviken–Dragösviken i Långvinds fritidsområde
Stigen går från hamnen i Svensviken över Dragöspunsarna och Snäckenvägen till hamnen i Dragösviken. Väst om Punsarna finns en stig till Fornstigen. Mellan Punsarna finns en stig norrut till ett urskogsparti.

Strandstigen Dragösviken–Snäcken i Långvinds fritidsområde
Stigen går från hamnen i Dragösviken över udden och utmed viken till naturreservatet och vidare till Snäcken.

Strandstigen runt Byhedsjön
Stigen går runt Byhedsjön och ansluter till vägen vid Byhedsjöns badplats.

Gamla vägen Saltpannan–Snäckenvägen
Gamla vägen från Långvinds fritidsområde börjar strax norr om småbåtshamnen i Saltpannan och går fram till Siviksvägen och Snäckenvägen vid grustaget väster om Byhedsjön. Därefter leder Snäckenvägen tillbaka till Långvinds fritidsområde.

Korsholmen–Korsholms udde
Det finns en nordlig och en sydlig väg från Snäckenvägen där fritidsbebyggelsen tar slut. Båda vägar löper samman före en vändplan, som är sammanbunden med en stig till Korsholms udde och öppna havet.

Korsholmen–före detta skjutfältet
Vägen börjar nära Snäckenvägens slut vid Bastharsviken, går längs en väg som övergår i en stig sista delen ut till det tidigare skjutfältet vid öppna havet.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv