Stenö och Stenöorn

Stenö är inte, som namnet anger, en ö. Stenö är ett havsbad med camping och restaurang utanför Sandarne i Söderhamns kommun.

Härliga sandstränder
Stenö har en av Hälsinglands och Gävleborgs största och mest omtyckta bad, av många kallat Söderhamns riviera. Sandstranden är långgrund. Badet är barnvänligt och handikappanpassat.

Sandstranden ligger i anslutning till Stenö camping.

Båtklubb men ingen gästhamn
I den skyddade Lötviken, väst om Stenö, finns en småbåtshamn, som Stenö båtklubb driver. Hamnen, med sina 200 båtplatser och klubbstuga, ligger som en port mot hav och skärgård i södra Söderhamn.

Hamnen har ett vattendjup på 1,5 meter. Stenö båtklubb har ingen officiell gästhamn, men båtklubben tillåter gästbåtar efter överenskommelse.

Stenöorn fågelparadis
Utanför Stenö ligger Stenöorn, en udde med långgrunda stränder och sandbankar, flacka sandåsar och öppen hed- och ängsmark. Här finns också mindre vanliga havsstrandarter som ormtunga, saltarv, rödnarv, strandvial, strandglim, kustarun och strimsporre.

Stenöorns miljö gör den till en viktig rast- och häckningsplats för änder och vadare. Stenöorn är en av Gävleborgs främsta rastlokaler för vadare. Praktiskt taget alla vadare, som regelbundet förekommer i Sverige, har observerats vid Stenörn.

Stenöorn är sedan 1978 naturreservat, Stenöorns naturreservat. Här finns ett fågeltorn, för den som vill studera fågellivet.

Det är tillåtet att landstiga under rast- och häckningstid men förbjudet att avvika från markerade stigar den 1 april–31 augusti.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016