Sågtäkten

Sågtäkten är en småort på Hälsigekusten i Harmånger socken i Nordanstigs kommun. Den ligger på gränsen till Hudiksvalls kommun och Rogsta socken.

Sågtäkten hörde tidigare till Ströms bruk. Dess grundare, Hans Behm, köpte 1672 flera hemman i trakten. Hur länge Sågtäkten varit befolkad är inte känt.

Byn hette Klubben till 1896, då den fick namnet Sågtäkten. Vid den här tiden hade byn två sågverk i ån, som mynnar ut i Sågtäktsviken. Sågarna gav samhället dess namn.

Invandring från Rogsta
Under mitten av 1800-talet flyttade söner till familjer från grannsocknen Rogsta, som inte kunde försörja alla hemmavid, till Sågtäkten. Här fick de markområden vid havet och ägnade sig åt fiske. Från början var de så kallade strandfiskare, som arrenderade delar av kusten.

På sommarhalvåret lämnade fiskarna Sågtäkten och bodde på Bergön i Rogsta, som de hade som bas för fiske. Under den här tiden på året blev Sågtäkten näst intill en ödeby. I början av 1900-talet bodde det fiskare i 24 av Sågtäktens gårdar.

Många fiskare var mångsysslare och hade andra verksamheter vid sidan av, bland annat som båtbyggare och tunnbindare för fiskets behov. Sågtäkten blev en småföretagarby. Under sin storhetstid hade byn bryggare, bageri, kafé, skräddare, slaktare, skomakare, smed och lanthandel. Anledningen till att Sågtäkten fick så många småföretag var att Ströms bruk i början av 1900-talet inte tillät andra att starta företag i Strömsbruk.

Starkt civilsamhälle
I dag finns inga yrkesfiskare eller hantverkare av äldre slag kvar i Sågtäkten. Men i gengäld har Hälsingekusten en liten by med många småföretagare och ett starkt civilsamhälle.

När fisket upphörde under 1960-talet, minskade folkmängden. Under 1980-talet kom en vändning. Folk började flytta in till Sågtäkten från när och fjärran. I dag finns invånare från ett halvdussin länder i den lilla byn.

Sågtäkten är ett synnerligen aktivt samhälle. Navet i förenings- och samhällslivet är Sågtäktens bygdegårdsförening. Föreningen arrangerar bland annat en årlig skörde- och hantverksdag, med försäljning, utställningar och servering, samt en rad andra aktiviteter året om. Sågtäkten är en av Hälsingskustens minsta samhällen med egen bygdegård.

Närheten och de historiska banden till Rogsta är starka.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016