Humlegårdsstrand

Humlegårdsstrand är ett samhälle på Hälsingekusten i Norrala socken norr om Söderhamn.

Humlan populärt område
Det finns ingen förklaring på namnet Humlegårdsstrand i Ortnamnsregistret.

Humlegårdsstrand ligger rakt söderut från Långvinds fritidsområde och är, liksom sin granne i norr, ett område dominerat av fritidshus. Liksom i Långvind växer antalet permanentboende.

Humlegårdsstrand och Långvind är de två stora fritidsområdena i Hälsinglands centrala och södra kustland.

Närmaste grannbyar i norr är Rexvågen och Jonskär, som är sammanbundna med gemensam väg.

Eget vatten- och avloppsnät
Humlegårdsstrand – av boende och besökare kallad Humlan – är ett populärt område. Det växte, liksom sina grannområden, fram under 1960-talet.

Humlegårdsstrands samfällighetsförening sköter den samfällda egendomen.

Här finns ytterligare en samfällighet, Humlan vatten och avlopp samfällighetsförening. Denna va-förening anlade 2007–2010 Sveriges största privata vatten- och avloppsnät, till en kostnad av cirka 25 miljoner kronor, och anslutit det till Söderhamns kommunala va-nät. Nätet har anslutit Humlegårdsstrand, ytterligare några samhällen längs vägen plus tio öar.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016