Kusökalv

Kusökalv, även skrivet Kusö kalv, är huvudön i en arkipelag nordöst om Axmar bruk, Hamrånge, i Gävle kommun. Kusökalv är Gästrikekustens nordligaste ö av betydelse på Jungfrukusten. Den ligger norr om Kusön.

Kusökalv är länt sedan 1539, enligt statliga Ortnamnsarkivet. Ön har även haft stavningarna Kuus kalfva, Kuus kalfwa, Kus kalfwen, Kusekalffwarna, Kus klaffen, Kuskalfven, Kusekalffwarna och Kalfven.

Artrik fauna och flora
Kusökalv ligger i ytterskärgården och ingår i Axmar naturreservat. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut från 1978 att göra området till naturreservat, att det ”är det enda större kustområde längs södra Bottenhavet, som är relativt opåverkat av miljöstörande verksamhet, bebyggelse och annan mänsklig verksamhet”.

Ön har ett ganska flackt skärgårdslandskap med en lätt kuperat terräng och innehåller ett stort antal öar av växlande storlek, från 400 hektar till små skär. Vattnet runt Kusökalv är grund och fyllt av stenar, block och grund. Länsstyrelsen beskriver öarnas geologi, flora och fauna.

”Vegetationstyperna är synnerligen varierande med en – särskilt på de mindre öarna – vetenskapligt mycket värdefull utvecklingskedja till följd av den svagt lutande markytans uppstigande ur havet. Fågelbeståndet är både art- och individrikt. Området är tillräckligt stort för att tjäna som refugie för en växt- och djurvärld, som är ursprunglig här och som är representativ för södra Bottenhavskusten.”

Tre naturhamnar
Kusökalv har tre naturhamnar, med stigar som förbinder hamnarna.

Västra hamnen är skyddad för alla vindar. Växtligheten är tät och når ända ner till vattnet. Västra hamnen har en grund insegling i två trånga enslinjer med maximalt djup på 1,2 meter. I hamnen finns en låg berghäll och en liten brygga med toalett ovanför.

Östra hamnen är också skyddad för alla vindar. Den har en brant strand. Östra hamnen har insegling i två enslinjer, med djup 2,5 meter, förbi ett par stora stenar, som gör det svårt att ta sig in och ut från viken vid ostliga vindar. Tilläggning sker mot strand. Sjöhävning förekommer. Toalett finns.

Norra hamnen är oskyddad vid västlig vind. Växtligheten är tät och når fram till vattnet. Norra hamnen har djup insegling i enslinje till Kryssarklubbens boj. Tilläggning sker mot stranden och kan bitvis vara besvärlig.

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen Gävleborg

Sidan uppdaterad 28 januari 2018