Kungsgården Långvind – år för år

kungagarden-langvind-herrgardsparken

Kungsgården Långvind är sannolikt en av Norrlands kungsgårdar från medeltiden.

Stockar från kungsgård
Huset flyttades till Långvinds bruk kring sekelskiftet 1700–1800, för att bli boställe för fyra smedsfamiljer.

Man tror att stockarna kommer från kungsgården i Norrala, en av Norrlands få kungsgårdar från medeltiden.

Det finns inga skriftliga källor, som styrker detta, bara muntlig tradering och det faktum att gården heter ”Kungsgården” sedan åtminstone slutet av artonhundratalet.

Bilden visar Kungsgården år 1892, målad av konstnären Conny Burman. Kungsgården stod vid den här tidpunkten bredvid Långvinds herrgård, som några år senare fick en engelsk park – utan smedsboställe.

Kungsgården år för år
Kungsgården Långvinds historia är här sammanfattad år för år:

1500-talet
Kungsgården Långvind har sannolikt sitt ursprung i kungsgården i grannsocknen Norrala.

1800-talets början
Stockarna, som ska bli Kungsgården, flyttas till Långvinds bruk och byggs upp som boställe för fyra smedsfamiljer. Kungsgården står då bredvid Långvinds herrgård och har brukets herrgårdsklocka.

1890-talet
Kungsgården flyttas till sin nuvarande plats i åkroken, strax uppströms från Mellanhammarfallet. Den får sin placering vid Mellanhammardammen vid en plats som motsvarar vad den tidigare hade vid Herrgårdsdammen.

1975
Kungsgården styckas av den 26 juni 1975 (registerdatum) från den av familjerna Tottie och Sténson ägda fastigheten Långvind S:1 och får beteckningen X-Enånger Långvind 1:2, i dag Hudiksvall Långvind 1:2. Kungsgården består av ett bostadshus och två uthus – vedbodar i väster och förrådsbodar med dubbeldass i öster – på totalt 3 450 kvadratmeter Fastigheten Långvind 1:1 är avstyckad men har enligt Lantmäteriverket ”ej lokaliserat läge”. Efter avstyckningen av Kungsgården sker med samma registerdatum avstyckning av Nybygget (i dag Hudiksvall Långvind 1:3), enda kvarvarande hus i Långvinds by på Byåsen (1:4) och huset vid Byhedsjön (1:5). Långt senare (1992-03-05) kommer avstyckningen av stugan vid viken Kokgrytan (1:6) och andra avstyckningar. Samtidigt som Kungsgården avstyckas, sker avstyckning av Kvarnen (2:2) – någon fastighet Långvind 2:1 finns inte – samt Mellanhammaren (2:3) och Långvinds herrgård (2:4). Något senare (1977-09-12) sker avstyckning av tidigare folkskolan (2:5 ) och strax därefter (1977-12-27) av Långvinds kapell (2:6).

1985
Vårfloden och dåligt dammunderhåll gör att vattenmassorna bryter igenom och raserar Hålldammen, drar med sig dammen vid Kvarngården, resterna av dammen i Mellanhammaren och dammen vid Långvinds herrgård. Kungsgården Långvind förlorar därmed sin dammspegel, lilla ”sjö”, eftersom Mellanhammardammen aldrig byggs upp igen.

2007
Jörgen och Agneta Bengtson köper fastigheten av Ann-Marie Alvarsson. Två år senare överlåter de gården till det gemensamma bolaget Infopress AB.

2009
Renoveringen av Kungsgården börjar i januari 2009 och slutar i juni 2010.

2010
Kungsgården öppnar i juli som rum och frukost, bed and breakfast, med gästrum, gästkök, gemensam dusch och toalett för gästerna samt konferenser för mindre grupper. Kungsgården arrangera också lopp- och kuriosamarknad med kafé första söndagen i juli och augusti. Kungsgården har 82 gästnätter vid årets utgång. Kungsgården har fyra rum och åtta bäddar.

2011
Under sommaren fortsätter Kungsgården med lopp- och kuriosamarknad med kafé första söndagen i juli och augusti och börjar med  bruksvandringar i Långvind, skärgårdsturer samt afternoon tea tre lördagar i augusti.

2012
Kungsgården blir i maj en del av Svenska Turistföreningen (STF) – som Sveriges minsta vandrarhem. Kungsgården byter namn till Kungsgården Långvind och heter officiellt ”Hotell och vandrarhem Hudiksvall Kungsgården Långvind”. Kungsgården Långvind blir miljöcertifierad logi- och konferensanläggning av Green Key, den första i Hälsingland. Den öppnar som festvåning för mindre sällskap och börjar erbjuda fler aktiviteter än tidigare, med forntidsvandringar, fisketurer och svampexkursioner som årets nyheter.

2013
Kungsgården Långvind passerar 500 gästnätter, med 539 gästnätter vid årets utgång

2014
Kungsgården Långvind börjar erbjuda ”Afternoon tea på beställning” året om på helger och kajakuthyrning.

2015
Kungsgården Långvind öppnar ”pop-up-kafé” vissa dagar, Kafé Kungsgården Långvind. Planering för ett nytt hus – som ska ersätta uthuset med förrådsbodar och dass – börjar. Första skissen är ett vagnslider (carport), som steg för steg växer till ett riktigt hus.

2016
Kungsgården Långvind får serveringstillstånd den 28 april 2016 för Kafé Kungsgården Långvind och öppnar – vad som sannolikt är – Hälsinglands minsta restaurang med fullständigs rättigheter, inklusive rätten att servera champagne och snaps till frukost. Infopress AB arrenderar mark av Långvinds bruk, för att kunna bygga Österhuset. Den 27 mars lämnar Infopress AB in ansökan om rivningslovs-, strandskyddsdispens- och bygglovsansökan – först i oktober kommer besluten.

2017
I januari 2017 blir Kungsgården Långvind en av Sveriges första hotell och vandrarhem att avge STF:s Hållbarhetslöfte för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kungsgården Långvind får pris som Sveriges näst bästa boende, ”Årets kudd”, enligt gästernas val inom STF. Bygget av Österhuset startar i november sedan uthuset med förrådsbodar och dass rivits.

2018
Kungsgården Långvind får Hälsinglands första laddstation för elbilen Tesla. Gården bygger om två vandrarhemsrum till hotellrum med egen dusch och toalett, som öppnar i slutet av april. Under sommaren 2018 står huvuddelen av Österhuset klart, med ytterligare tre hotellrum, gästkök, Norrlands första integrerade solcellstak och norra Sveriges första biologiska reningsverk; nockhöjden har ökat sju gånger sedan första skissen. Kungsgården Långvind får pris som Sveriges tredje bästa boende i hållbarhet, ”Årets kudde Hållbarhet”, av STF. Kungsgården Långvind har sju rum – varav fem hotellrum – och sexton bäddar.

2019
Kungsgården Långvind öppnar i augusti Sveriges minsta vandrarhem, 4,44 kvadratmeters boyta, med mer än dubbelt så stor veranda. Vandrarhemmet är forna Telestation Långvind, som fått två fönster, säng, matbord, tv, bredband som Telia aldrig drog in i telestationen, komplett kök med varmt och kallt vatten, häll och ugn, kylskåp och vattenkokare. Kungsgården Långvind får pris för Sveriges näst bästa frukost, ”Årets kudde Frukost”, av STF. Kungsgården Långvind har åtta rum – varav fem hotellrum – och sjutton bäddar. Kungsgården Långvind har 650 gästnätter.

2020
Österhuset står färdigt i sin helhet till midsommar, med ytterligare ett hotellrum, ett vandrarhemsrum, gästkök och konferensrum för cirka tjugo personer. Slutbesiktningen den 3 juni 2020 sätter punkt för bygget. Under sommaren öppnar Kungsgården Långvind ”ställplatser med guldkant” för husbilar. I juli sinar den grävda brunnen, varefter Kungsgården Långvind snabbt borrar efter vatten. Kungsgården Långvind har tio rum – varav sex hotellrum – och tjugotre bäddar. Kungsgården Långvind registrerar 628 gästnätter efter en katastrofal start med coronapandemin.

2021
Kafé Kungsgården Långvind byter namn till Kungsgården Långvind Mat & dryck. Kungsgården Långvind noterar sitt överlägset bästa gästnattsår någonsin, med nästan en fördubbling jämfört med 2019, 1 236 gästnätter.

2022
Kungsgården Långvind får flera ställplatser för husbilar, med plats för totalt fem till sex husbilar. Nio träd får belysning underifrån, vilket ger ledljus på landsvägen. Till detta kommer åtta stallyktor, som förstärker ljuset framför Kungsgården Långvind. Vid årsskiftet får anläggningen en vedeldat bastu med plats för åtta till tolv personer, med relaxdel som har dusch och sittplatser; bastun är placerad på en släpvagn. Antalet gästnätter slår rekord, 1 407.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 17 mars 2023