Långvind överklagar
nya strandskyddet

Långvinds bruk och Långvinds byalag gör tummen ner för Länsstyrelsen Gävleborgs ”Beslut om utvidgade strandskyddsområden för Hudiksvalls kommuns kust”.

– Det har mycket allvarliga brister vad gäller området Långvind–Långvinds bruk, skriver Långvinds byalag i en inlaga till Länsstyrelsen, där man stödjer Långvinds bruks överklagan till regeringen av det utvidgade strandskyddet.

Avsikten med ett utvidgat strandskydd är, enligt regering och riksdag, att det ska finnas ett tydligt och långsiktigt behov. Det tycker inte Långvinds bruk och Långvinds byalag att det finns. De underkänner Länsstyrelsens motivering till att utvidga strandskyddet från 100 till 300 meter.

– Länsstyrelsen har inte motiverat den föreslagna utvidgningen av strandskyddet vid Långvind utifrån tydliga och långsiktiga behov, eller visat på vilket sätt dessa inte tas tillvara genom det nu gällande generella strandskyddet. Länsstyrelsens beslut om utvidgade strandskyddsområden kan därför varken analyseras eller bemötas, skriver Långvinds byalag.

Långvinds byalag anser att de omfattande konsekvenser för utvecklingen i Långvind-Långvinds bruk, som ett utvidgat strandskydd medför, är av sådan dignitet att ny inventering och framtagande av aktuellt kunskapsunderlag krävs, innan ett beslut om utvidgning av strandskyddet bör övervägas.

Långvinds byalag begär därför att området Långvind–Långvinds bruk – bilden är från Långvindsfjärden utanför Långvindsbruk – undantas från beslutet om utvidgat strandskydd i Hudiksvalls kommun till dess att en tydlig motivering och ett fullgott beslutsunderlag finns att tillgå, som motiverar ett utvidgat strandskydd.

Långvinds byalag ”finner det också, generellt, mycket märkligt att staten – genom Länsstyrelsen Gävleborg – försöker att definiera huvuddelen av Hudiksvalls kommuns kust som särskilt värdefull och därmed upphäva vad staten – i form av regering och riksdag – velat uppnå med den nya strandskyddslagstiftningen”.

Långvinds byalag organiserar markägare, företag, samfällighetsförening, ideella föreningar, nätverk och enskilda i Långvindsbruk, Långvinds fritidsområde och övriga delar av Långvind.

Långvind.com har skrivit om strandskyddsfrågan på Hälsingekusten i sju artiklar: Hudiksvall överklagar Länsstyrelsens strandskydd (24 februari 2017), Utökat strandskydd? (26 juli 2016), Söderhamns strandskydd klart (21 november 2014), Hudik för mindre strandskydd (5 juli 2014), Strandskyddet går för långt (16 april 2014), Skärpt strandskydd (12 mars 2014) och Lättnader i strandskydd? (26 december 2012).

Text och foto:
Jörgen Bengtson