Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Satsande kapellförening

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds kapell öppnade säsongen med sedvanlig söndagsgudstjänst under midsommarhelgen och efterföljande kapellstämma, som samlade tjugotalet personer. Präst var Mats Sandström och kantor Andreas Holmberg.

Långvinds kapellförening bedriver en omfattande verksamhet i Långvindsbruk, med musikgudstjänster varje vecka under sommaren, julotta och påskmässa. Nu kan det också bli aktuellt med någon annan samling under året. Föreningens verksamhetsplan talar om ”eventuella tillkommande samlingar”.

Årets stämma gick mest i omvalets tecken. Pärlennart Larsson blev omvald som ordförande. Den nya styrelsen består i övrigt av Ingegerd Asplund, Birgit Larsson Sundström, Lena Frykberg, Anne-Marie Westlin, Bertil Sundström, Mats Sandström (utsedd av Enånger-Njutångers kyrkoråd) och Carl Erik Tottie (utsedd av Långvinds bruksmiljöförening).

Ingrid Tjernström och Hans Tjernström blev omvalda som ersättare. Jörgen Bengtson blev ny ersättare.

Revisorerna, Jörgen Pettersson och Christer Häggmark med Alf Wahlström som ersättare, fick förnyat förtroende.

Föreningen har saknat valberedning, men fick nu en bestående av Agneta Bengtson (sammankallande) och Birgit Tjernström.

Långvinds kapellförening har 69 medlemmar, vilket är en minskning mot tidigare år. Den låga medlemsavgiften, 50 kronor, består.

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 27 juni 2013


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv