Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Långvind växer

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde växer. När samfällighetsföreningen samlas till årsstämma den 22 juli i år, har området vuxit till 334 bebyggda fastigheter. Flest bor i den äldre delen, etapp 1, med 292 bebyggda och numera bara 48 obebyggda tomter. På Korsholmen, etapp 2, ökar andelen bebyggda tomter snabbast; i dag finns här 42 bebyggda och 57 obebyggda tomter.

Till detta kommer ytterligare 209 tomter på Korsholmen, vilka är avsatta som tomter enligt gällande plan. Ägaren till tomterna, Elisabeth Widmer-Morath, har dock inga planer på att sälja eller bebygga tomterna.

Totalt omfattar Långvinds fritidsområde 648 tomter, vilket torde göra det till Norrlands största sammanhållna fritidsområde. Även om man bara räknar in bebyggda delar, 334 tomter, kan Långvind mycket väl vara störst.

Antalet bebyggda tomter fortsätter att växa, från 326 år 2011 till 334 i år. Samma sak gäller tomter med vintervatten via föreningen, vilka har ökat från 36 till 42 tomter på ett år i etapp 1. I etapp 2 har alla tomter vintervatten. Till detta kommer att en hel del i etapp 1 har egen brunn. Så antalet tomter med vintervatten – och därmed förutsättningar för permanentboende – blir allt fler.

Långvinds fritidsområde är också en av få byar i Hudiksvalls kommun, som över tiden ökar i folkmängd. I dag har Långvinds fritidsområdet cirka 40 folkbokföra invånare mot bara fem i början av 1990-talet.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv