Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Milstolpar
åter i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Snöplogen mejade ner tre av Långvinds klassiska milstolpar och deras fundament för två vintrar sedan. Nu är fundamenten återuppbyggda och milstolparna på plats.

Dessutom har staten låtit renovera stolparna, som är av järn, som nu skiner i guld och brons på vit botten. Ytterligare en nyhet, som bör förhindra nya plogolyckor, är att milstenarna fått en kraftig stolpe, med rödmålad topp, strax intill milstenen. Nu ska plogbilen inte kunna missa att här finns en milsten.

Det renoverade stenfundamenten och milstoplarna kom på plats i slutet av denna vecka.

Det var vintern 2017–2018 års stora snöfall, höga snövallar och kraftfulla snöröjning, som såg ut att förstört ett stycke historia för gott.

Plogbilen plogade omkull milstolpen i Lindefallet – Långvind.com pratade med vittnet till dådet – och sannolikt också de två längs vägen till Långvind.

Från landskapet kom ytterligare rapporter om förstörda milstolpar.

Gävleborgs klassiska milstenar kan vi tacka en driftig landshövding för, greve Fredrik Adolf Ulrik (FAU) Cronstedt. Milstolparna har inte bara konungens befallningshavares, landshövdingens, namn på stenen, utan också regentens monogram, G III, för Gustav III.

Milstolparna står längs gamla vägar i Hälsingland och Gästrikland och bär signaturen FAU Cronstedt med årtal. Cronstedt var landshövding i hela 31 år, 1781–1812. Han beslutade 1785 att milstolpar skulle sättas upp varje kvartsmil. Dessa så kallade fjärdingsstolpar i gjutjärn, målade i vitt, brons och guld, finns bland annat längs vägen till Långvindsbruk.

Mer om Cronstedts milstenar finns att läsa under rubriken ”Milstolpe” i artikeln Långvinds byggnader.

År 2013 var inte vintern nådig mot landshövding Cronstedt. Flera av milstolparna tog skada av vinterns stora snömängd och många plogningar, men förödelsen var inte så stor som vintern 2017–2018.

Långvind.com har haft flera artiklar om Cronstedts milstolpar: Förstörda milstenar anmälda till Länsstyrelsen (28 juli 2018), Klassiska milstenar förstörda i snöröjning (6 juni 2018) och Cronstedt på bättringsvägen (23 maj 2013).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv