Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Alla vatten får miljöklassning

Statliga Havs- och vattenmyndigheten, HAV, är klar med regler för miljöklassning av svenska sjöar, vattendrag och kustvatten, totalt 23 418 vattenförekomster. Femtiosju procent av dem har god ekologisk status. HAV delar in ytvattnet in i fem ekologiska tillståndsklasser, från dålig till hög, och två kemiska tillståndsklasser, god eller ej god. … Läs mer!


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv