Långvind fortsätter
minska i folkmängd

Coronapandemin har inte fått flera att flytta till Långvind, tvärtom. Befolkningen minskar, åtminstone mätt i folkbokförda personer på Långvinds marker.

Sedan årsskiftet har befolkningen minskat till 72 personer jämfört med 73 vid årsskiftet och 76 vid halvårsskiftet 2020. Sedan Långvind.com började kartlägga folkmängden i juli 2014, har befolkningen dock ökat från 69 folkbokförda invånare 2014 till 72 i dag.

Huvuddelen av befolkningen i Långvind bor inte längre i bruksorten, utan i Långvinds fritidsområde. Här är det tre vägar – eller stigar som de flesta vägarna heter i området – som sticker ut. Blåbärsstigen och Tärnstigen har sju invånare vardera och Dragösstigen fem.

Långvinds fritidsområde är över tiden den stora befolkningsvinnaren, med i dag 51 invånare, som dock är mindre än befolkningstoppen på 58 för två år sedan. Folkmängden de åtta senaste åren (2021–2014), mätt vid halvårsskiftet, är 51, 54, 58, 52, 50, 47, 46 och 50 invånare. Dagens 51 invånare är tio gånger fler än de fem som var mantalsskrivna i fritidsområdet i början av 1990-talet.

Långvindsbruk har i dag elva folkbokförda invånare och tangerar därmed sin lägsta folkmängd någonsin som var tio för två år sedan. När folkmängden låg på topp under artonhundratalet bodde cirka 400 människor i Långvind. Folkmängden de åtta senaste åren, mätt vid halvårsskiftet, är 13, 14, 10, 13, 12, 14, 12 och 11 invånare.

Långvind i övrigt – byarna Heda, Nora och Östra Myra – har åtta invånare. Folkmängden de åtta senaste åren, mätt vid halvårsskiftet, är synnerligen stabil: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 och 8 invånare.

Befolkningsstatistiken är insamlad i början av juli 2021. Uppgifterna består av folkbokförda personer, som finns i publika källor, i vårt fall Ratsit.se, på adresser i Långvind.

Bilden är från midsommarfirande i Långvinds fritidsområde. Den får symbolisera dragkampen om fler boende till Långvind, där alltså fritidsområdet sedan länge avgått med segern.

Text och foto:
Jörgen Bengtson