Helgöppen
loppa i Långvind

Ett säkert tecken på sommar är alla loppmarknader, som finns under kortare eller längre tid. I Långvindsbruk finns en liten loppmarknad, vars öde var okänt sedan ansvarig för loppmarknaden avled i vintras.

Men Långvinds bruksmiljöförening har samlat resurserna och håller öppet till och från vardagar och garanterat lördag–söndag.

Bruksmiljöföreningen ansvarar för loppmarknaden, utställningen av gamla fotografier i brandstationen, bruksmuseet, uthyrning av Café Bränneriet med Kolhuset och inte minst skördemarknaden den 25 september.

Föreningen arrenderar byggnader och mark av Holmen Skog AB.

Långvinds bruksmiljöförening höll årsmöte utomhus den 3 juni och omvalde Carl Erik Tottie till ordförande, Mats Persson till skattmästare och Lena Rosendahl till sekreterare. Övriga i styrelsen är Pärlennart Larsson, Elvy Sjödin och Marie Åkerlund, med ersättare Inga-Britt Persson och Sara Johansson.

Långvind.com har under ”Göra” en speciell avdelning för marknader, med undersidor för
loppmarknader
antikmarknader, inklusive antikmässor och samlarmässor
skördemarknader
knallemarknader/marknader
 julmarknader
auktioner

I dessa coronapandemitider har det inte varit meningsfull att uppdatera informationen för de olika marknaderna.

Text och foto:
Jörgen Bengtson