Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Långvinds byalag
engagerar bygden

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds byalag är en av många lokala utvecklingsgrupper i Hudiksvall, Hälsingland och Sverige. Byalaget samlar alla utåtriktade aktörer på Långvinds marker – utom den nya ägaren, Holmen Skog AB, som valt att stå utanför.

– Vi har bra kontakt med Holmen Skog och hoppas att vi med tiden får bolaget att bli medlem i Långvinds byalag, säger Jörgen Bengtson, omvald ordförande för Långvinds byalag.

Långvinds byalag firar i höst femårsjubileum. Föreningen vänder sig till enskilda, nätverk, föreningar och företag, som har utåtriktad verksamhet och främjar Långvinds utveckling.

Enligt stadgarna ska Långvinds byalag ”samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd”.

Byalaget hade i går stämma i Långvindsbruk och valde en delvis ny styrelse. Efter konstituering består den av
ordförande: Jörgen Bengtson (omval), Långvind, Kungsgården Långvind
vice ordförande: Carl Erik Tottie (omval), Långvind, Långvinds bruksmiljöförening
kassör: Pärlennart Larsson (omval), Hudiksvall/Långvind, Långvinds kapellförening
sekreterare: Agneta Bengtson (nyval), Långvind, Kungsgården Långvind (vald som ersättare)
ledamöter: Mats Persson (omval), Enånger, Hektar; Anders Kjellman (omval), Uppsala/Långvind, Långvinds samfällighetsförening; Ola Nilsson (nyval), Njutånger, ArcMontana
ersättare: Birgitta Hansson, Söderhamn, Långvinds herrgårds kulturförening;
Anders Björkman, Enånger/Långvind, Långvinds samfällighetsförening; Hans Tjernström, Långvind, Långvinds kapellförening; Agneta Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind/Infopress AB.

Revisor blev förra sekreteraren, Lena Berg Nilsson, Njutånger.

Frågan om valberedning hänsköt stämman till den nya styrelsen.

Föreningen har en fyllig webbplats med tiotalet sidor. Här berättar föreningen bland annat om vad den gör, Detta jobbar vi med, och vad den har förverkligat, Detta har vi gjort.

Agneta Bengtson
Foto: Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv