Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Kartlägger
grunda havsvikar

Print Friendly, PDF & Email

I söndags började en omfattande kartläggning av grunda havsvikar i Långvind, som pågår till och med fredag. Det är en grupp provfiskare från Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som sedan många år undersöker havsvikar i Långvind.

Från och med i dag så kommer dessutom ett gäng biologer att hålla koll på havsbotten i Gävleborg genom snorkling i länets vikar. Under två till tre veckor så kommer Länsstyrelsen Gävleborg att inventera 24 grunda havsvikar i länet. Denna kartläggning gör Länsstyrelsen för att upptäcka de viktigaste vikarna, där fiskarna reproducerar sig. En del av dessa vikar kan komma att  behöva någon form av skydd i framtiden.

Provfisket i Långvind sker varje år, vilket ger SLU en unik mätserie över fiskutvecklingen i Långvind med omnejd.

Syftet med fisket är att artbestämma, kvantifiera och identifiera de avvikelser mot det som anses vara normalt för ett kustområde i Bottenhavet. Provfiskarna studerar abborren, som bedöms vara en nyckelart för Östersjöns kustekosystem, mer ingående: Här tittar man på fiskens ålder, könskvot, längd och somatisk vikt.

Fiskarna tittar på mångfalden i kustfiskbeståndet. De fokuserar på att dokumentera själva fiskbeståndet, som till stor del består av strömming, abborre, sik och mört.

Fisket sker alltid i augusti, då väder- och vattenförhållande är som mest stabila. Fisket sker på specifika mätplatser och på olika djup, för att fånga in alla typer av fisk. I år är vattnet ovanligt kallt, berättar fiskarna för Långvind.com.

Fiskarna studerar mångfalden i kustfiskbeståndet, bland annat hur väl ynglen utvecklar sig över tiden, tar prov på abborre och strömming samt dokumentera fiskbeståndet, som till stor del består av strömming, abborre, sik och mört.

Långvind.com har haft flera artiklar om provfiske och andra marina undersökningar i Långvind: Alger i fokus för havsforskare (8 september 2018), Ny havsundersökning sätter Långvind på kartan (8 augusti 2018) och Provfiske i Långvind (24 augusti 2014).

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv