Kyrkovisningar i
Enånger och Njutånger

Se kyrkan både utifrån och inifrån med en duktig ciceron. Se kyrkan med nya ögon, lär känna historien, träd in i kyrkorummet, följ med på en kvalificerad och fascinerande visning, se byggnad, målningar och inventarier på nytt sätt.

Den möjligheten har den kyrko- och historieintresserade, som vill se Enångers gamla kyrka och  Njutångers kyrka i högsommartid. En duktig guide, kyrkohistorikern Gunnar Andersson, visar runt i de två skattkammarna till medeltidskyrkor, två gånger i Enånger gamla kyrka och två gånger i Njutångers kyrka.

Kyrkovisningsdagar är
• måndag 12 juli, klockan 14–15.30: Enångers gamla kyrka
• onsdag 14 juli, klockan 14–15.30: Njutångers kyrka
• måndag 26 juli, klockan 14–15.30: Enångers gamla kyrka
• onsdag 28 juli, klockan 14–15.30: Njutångers kyrka

Arrangör av kyrkovisningarna är, som tidigare år, Kungsgården Långvind. I centrum för visningarna står Enångers och Njutångers medeltidskyrkor.

Kungsgården Långvind kan med Gunnar Andersson som ciceron erbjuda guidning för grupper av följande medeltidskyrkor:  Enångers gamla kyrka, Forsa kyrka, Högs kyrkaNjutångers kyrka, Söderala kyrka och Tröno gamla kyrka.

– Vi är väldigt glada att återigen kunna erbjuda ett så kvalificerat kyrkovisningsprogram med en så duktig guide som Gunnar Andersson, säger Agneta Bengtson på Kungsgården Långvind till Långvind.com.

Guidningen tar cirka 1,5–2 timmar. Betalning sker på plats.

Enångers gamla kyrka är en av Norrlands och Sveriges förnämsta medeltidskyrkor. Den har unika målningar och träskulpturer. Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Kyrkan är en av ytterst få medeltidskyrkor i Sverige, som Svenska kyrkan inte äger, utan staten. Den är en del av Sveriges kollektiva minne, förvaltat av Riksantikvarieämbetet.

Njutångers kyrka är också en av Norrlands och Sveriges förnämsta medeltidskyrkor, troligen uppförd under 1200-talet som gårdskyrka. Den fick sin nuvarande utformning och storlek under 1400-talet. Den är ändå till stora delar oförändrad sedan medeltiden. Njutångers kyrka är efter församlingssammanslagningen huvudkyrka i Enånger-Njutångers församling.

Jörgen Bengtson
Foto: Gunnar Andersson