Hembygdsföreningen
tillbaka på banan

Varje socken i Hälsingland har – vad vi vet – en hembygdsförening. Enånger har en osedvanligt aktiv hembygdsförening, som inte bara ägnar sig åt historia, utan också åt nutid och framtid.

Nu i sommar kommer Enångers hembygdsförening tillbaka med ett digert sommarprogram. På grund av coronapandemin ställde föreningen in Kännadagen i mitten av juni för andra året i rad. Däremot blir det återigen ett program med bygdevandringar och avslutande musikkväll med sotare och kolbullar i Vildmarksbyn.

Många av landskapets hembygdsföreningar har forngårdar eller andra typer av hembygdsgårdar eller museer, som de vårdar och visar för allmänheten.

Enånger har ett hembygdsmuseum i utkanten av samhället, på vägen mot Borka. Det har tyvärr inget fast öppethållande, utan man får ringa någon i hembygdsföreningen, som visar museet efter överenskommelse. Ring Birgitta Persson (070-551 18 09), Stig Sundin (070-679 48 06) eller Kristina Borin (073-051 54 99) för visning.

I museet säljer föreningen också sockensigill, smycke, tröjor och böcker om Enånger.

Till engagemanget för en svunnen tid hör inte bara museet, utan också arbetet med att dokumentera gamla bilder. Det sker inom ramen för Sockenbilder, där föreningen nu siktar in sig på nittonhundratalet och färgbilder.

Till nutids- och framtidsengagemanget hör att föreningen driver Enångers bygderåd och där arbetar med bland annat en lokalekonomisk analys (LEA) för Enånger.

Sommaren program omfattar:

• Måndag 5 juli kl 18.30: Bygdevandring i form av längre promenad i Glabo–Horne*

• Måndag 12 juli kl 18.30: Bygdevandring i Skolholmen i Sättra*

• Måndag 19 juli kl 18.30: Bygdevandring till Vildmarksoponjären i Mare, Fjäle*

• Måndag 26 juli kl 18.30: Bygdevandring i Långvinds bruk med guidning av herrgården*

• Måndag 9 augusti kl 18.30: Samling Musikkväll med sotare och kolbullar i Vildmarksbyn, Ångersjön.

* Samling Coop Enångers parkering

Enångers hembygdsförening har också egen webbplats, www.enanger.se, och ligger bakom Enångers facebooksida, som har 2 449 medlemmar.

Jörgen Bengtson