Tankställe
till Ångersjön

Efter många om och men fick Ångersjöns rastplats i dag en efterlängtad tankstation. Därmed har Enånger fått två mackar sedan Uno-X-stationen gick i graven 2008. Stationen i Borka öppnade den 16 juni 2009.

Macken i Ångersjön lyftes på plats i dag som en enda modul, men än återstår en del arbete innan den är igång. Bakom macken står företaget Smart Energy

– Det blir både bensin, diesel och ett miljöbränsle, säger Stefan Barenfeld, ordförande för Vedmora byalag, som i högsta grad är ansvarig för etableringen, till Långvind.com.

– Vi går inte in med egna pengar, utan upplåter mark och får en liten hyra för varje såld liter bränsle, säger han.

Ambitionen är också att få laddstation för elbilar till Ångersjön, säger Stefan Barenfeld.

På sin webbplats skriver Smart, utan att nämna just denna etablering, att det går snabbt att få igång ett nytt tankställe.

Smarts stationer bygger på enkla enheter, som är lätta och snabba att etablera. Tankarna för bränslet är dubbelmantlade, vilket ger hög säkerhet och miljövänlighet. Det går att tanka på stationerna med de vanligaste betalkorten som Mastercard och Visa.

Smart är Göteborgsbaserat och har också de flesta av sina tankstationer på Västkusten. Totalt har Smart 26 tankstationer för personbilar och två för tunga fordon i Sverige i dag. Enda i Hälsingland är stationen i Näsviken. Smart har ”målet att genom enkla och miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen till svenska folket”.

Företaget etablerar bränslestationer på mindre orter och landsbygden, vanligen i samarbete med lokalbefolkning, företag och föreningar. Smart får vanligen stöd för enskilda etableringar från länsstyrelsen och EU:s landsbygdsprogram.

Jörgen Bengtson
Foto: Facebooksidan för Enånger/Elvy Sjödin