Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Lokalekonomisk
analys i Enånger

Print Friendly, PDF & Email

Enångers socken ska göra en lokalekonomisk analys (LEA), en ekonomisk marknadsundersökning av den lokala ekonomin. Flera socknar i Hälsingland har gjort detta tidigare.

Analysen ger ett verktyg, ”som visar på medvetna val som den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt. Resultatet kan och bör också ligga till grund för lokala och kommunala handlingsplanener”, skriver Mats Åkerlund, ordförande för Enångers hembygdsförening, i senaste numret av Enångers Bygdeblad  (nummer 4, 2020).

Enångers hembygdsförening är ”huvudman” för Enångers LEA. Den omfattar socknens tätort, småorter, byar och landsbygd.

– Vi är många som vill att Enånger ska fortsätta att utvecklas och vara en levande bygd. En LEA ger en faktabaserad analys, en objektiv bild av läget, som lägger grunden för vilken inriktning man ska ha och vilka insatser man kan göra för att gynna den framtida utvecklingen av bygden, skriver Mats Åkerlund.

LEA bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och dess många register för ett utvalt geografiskt område.

– Vi skapar en färdig rapport med underlag om befolkning och företag i det lokala området, säger SCB på sin webbplats och ger exempel:
• köns- och åldersstrukturen för de boende
• boendes arbetsplats i området
• inkomsternas storlek
• företag och arbetsplatser
• boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt och småhus)
• utrymme för att stärka den lokala självförsörjningen.

Till detta kommer ytterligare steg, där man bland annat beskriver lokala resurser, klimatpåverkan och livsstil. Det hela resulterar i en handlingsplan.

En arbetsgrupp har initierat Enångers LEA. De arbetar med att fram nödvändig statistik från SCB och andra källor.

– Därutöver behövs ett antal krafter som kan bidra med punktvisa insatser, såsom att kontrollera fakta hos lokala företag och kanske lokala och kommunala förutsättningar, skriver hembygdsföreningens ordförande.

Mats Åkerlund vill ha hjälp från enskilda med ”kortare insats”. Det går bra att kontakta honom på telefon 073-057 85 55 och e-post mats.a@utb.hudiksvall.se.

– Vi viil ha fler i arbetsgruppen, säger Mats Åkerlund till Långvind.com.

Flera kustsocknar och kustnära socknar i Hudiksvalls och Söderhamns kommuner har genomfört eller håller på att genomföra lokalekonomiska analyser:
Mo genom arbetsgruppen Vi som bor i Mo
Njutånger genom Njutångers sockens hembygdsförening
Rogsta genom Rogsta socken intresseförening
Skog genom Stråtjära framtid och Holmsvedenbygdens Intresseförening
Trönö genom Trönöbygden ekonomisk förening

Bilden visar en LEA i del av Halland.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv