Boka boende på Kungsgården Långvind!

Värt att se:
Enångers gamla kyrka

Print Friendly, PDF & Email

Enångers gamla kyrka är en av Norrlands och Sveriges förnämsta medeltidskyrkor. Det uppmärksammar Hudiksvalls Tidning i ett tvåsidigt reportage den 6 augusti 2019, där kyrkohistorikern Gunnar Andersson är ciceron. Arrangemanget var en av fyra kyrkovisningar i Enånger och Njutånger i sommar, med Kungsgården Långvind som arrangör. Detta framgick dock inte av tidningsartikeln.

Enångers gamla kyrka är en av ytterst få medeltidskyrkor i Sverige, som Svenska kyrkan inte äger, utan staten. Den är en del av Sveriges kollektiva minne, förvaltat av Riksantikvarieämbetet.

Långvind.com berättar om kyrkan i en av flera artiklar om kyrkorna på Hälsingekusten, Enångers gamla kyrka. Den har Gunnar Andersson visat för kyrko- och historieintresserade i Kungsgården Långvinds regi sedan 2011.

Kyrkan är en av Norrlands bäst bevarade medeltidskyrkor med unika målningar och träskulpturer. Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet.

Kyrkans väggar och valv fick kalkmålningar omkring år 1480. Målningarna blev aldrig överkalkade under reformationen, vilket drabbade de flesta kyrkomålningar på den tiden. De blev visserligen överkalkade, men långt senare, år 1712, men togs åter fram i restaureringen 1949. Dessa valv- och väggmålningar är ett av de mest värdefulla exemplen i Sverige på medeltidens monumentalmåleri. Målningarna tillhör den så kallade Tierpskolan.

Kyrkan är också känd för sina träskulpturer. Det gamla altarskåpet och flera träskulpturer av högt konstnärligt värde är signerade Haaken Gulleson, Enånger. Skulpturerna är från början av 1500-talet.

Enångers gamla kyrka blev, som så många andra kyrkor under 1800-talet, ersatt av en modern kyrka. År 1859 blev istället medeltidskyrkan i Enånger ett museum, främst för äldre kyrklig konst, som därmed räddades till eftervärlden. Huvudman var Hälsinglands fornminnessällskap, grundat 1859.

Efter en grundlig restaurering 1948–1952 överlämnade Hälsinglands fornminnesförening kyrkan till Vitterhetsakademien. Museisamlingarna flyttades till Hälsinglands museum i Hudiksvall; enstaka föremål återfördes till sina ursprungskyrkor.

Enångers gamla kyrka återinvigdes som kyrka 1952. Församlingen håller sedan dess gudstjänster i kyrkan sommartid. Då står den också öppen för besökare.

De flesta kyrkor i Uppsala stift har gamla kyrkobeskrivningar. Enånger har en omfattande, modern kyrkobeskrivning av Gunnar Andersson, rikt illustrerad med färgfotografier av Mats Sandström.

Skriften är på 24 sidor och ger framför allt en historisk tillbakablick på en av Norrlands främsta medeltidskyrkor. Genom Gunnar Anderssons försorg, går det att på denna webbplats hämta Enånger gamla kyrka – kyrkoskrift i pdf-format.

Den som vill, kan se kyrkan på egen hand: Den står öppen under sommaren.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv