Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Nygammal våtmark i Enånger

Print Friendly, PDF & Email

Först fick markägarna bidrag för att dika ut sjöar och våtmarker. Nu får de bidrag för att återställa våtmarker. Ett sådant exempel är före detta Ängasjön i Enånger.

AngasjonPå 1800-talet var Ängasjön en av många sjöar som dikades ut. Det skedde i två omgångar på 1850- och 1870-talen. Målet var att tillföra jordbruket mer åker- och betesmark.

Dikningen av den cirka 50 hektar stora sjön gick dock inte så bra. Sjön blev sankmark, som bara till och från gick att använda som betesmark. På bilden ser vi före detta Ängasjön vid en våröversvämning, med Kännaåsen i bakgrunden.

Hudiksvalls kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i mars 2016 att satsa 230 000 kronor ur kommunens miljöinvesteringsfond ”till medfinansiering av en våtmarksanläggning i före detta Ängasjön”. Projektet att åter göra våtmark av den tidigare sjön i Enånger är ett projekt på 2 295 000 kronor, där huvuddelen, 2 000 000 kronor, kommer från EU:s landsbygdsprogram. En mindre del i form av eget arbete, 65 000 kronor, står markägarna för.

Våtmarker är naturens egen reningsverk. Genom att anlägga våtmarker på strategiska platser, kan man uppnå god rening av näringsämnen på ett resurseffektivt sätt.

– Undersökningar visar att en avskiljning av 50 kg fosfor och 500 kg kväve per år och hektar våtmarksyta kan uppnås i den här typen av anläggningar, skriver kommunen beslutet.

Våtmarksanläggningen i före detta Ängasjön ”kommer att minska transporten av näringsämnen och sediment från de omgivande jordbruksmarkerna samt i viss mån från enskilda avlopp i avrinningsområdet. Detta leder i sin tur till förbättrad vattenkvalitet i de nedströms liggande vattenförekomsterna, Bodtjärnsbäcken, Enångersån och Enångersfjärden”.

Den ”har dessutom en mycket stor potential att gynna den lokala fågelfaunan och bli en attraktiv fågellokal”, skriver Hudiksvalls kommun.

Före detta Ängasjön ligger strax nordväst om samhället Enånger, mellan byarna Änga och Sätra.

Långvind.com har haft en tidigare artiklel om Ängasjön som kommande våtmark: Ängasjön blir våtmark (14 mars 2011)

Jörgen Bengtson
Foto: Sockenbilder


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv