Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Ängasjön blir våtmark

Print Friendly, PDF & Email

Nu ska sjön, som inte är någon sjö, bli nära nog en sjö: Ängasjön i Enånger ska bli våtmark.

På 1800-talet var Ängasjön en av många sjöar som dikades ut, för att tillföra jordbruket mer åker- och betesmark. Dikningen gick dock inte så bra. Sjön blev sankmark, som bara till och från gick att använda som betesmark.

Nu ska Ängasjön bli riktig våtmark. Efter närmare fyra års förberedelser, har Hudiksvalls kommun skickat in en ansökan till Jordbruksverket. Till en kostnad av 1,8 miljoner kronor vill kommunen röja, rensa, gräva kanaler och bygga jordvallar, för att skapa en vattenmoasaik för fåglar och andra djur som älskar våtmarker.

Våtmarker har en viktig funktion i ekosystemet. Våtmarker fungerar som utjämningssystem i vattenflöden. De är vattenmagasin, som ger vattenflöden ett lugnare förlopp och minskar eventuella rasrisker vid vattendrag. Våtmarker gynnar biologisk mångfald genom att bland annat fånga upp näringsämnen från jordbruket och skapa en miljö för en särskilt fauna och flora.

Hudiksvall har för få våtmarker, enligt den inventering som kommunen gjorde för några år sedan. Nu kan en gammal sjö, som blev en misslyckad åker bli en framgångsrik våtmark.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv