Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Enångersån återställd

Print Friendly, PDF & Email

Enångersån är värdefullt naturområde, som är ett så kallat Natura 2000-område. Nu har Länsstyrelsen Gävleborg slutfört ett arbete med att återställa ån på en 600 meter lång sträcka, där man lagt ut stenar och block, som blev bortrensade under flottningstiden.

Åtgärden syftar till att främja den biologiska mångfalden och återställa lek- och uppväxtområden för öring och harr. En annan fördel, som sportfiskarna applåderar, är att havsöringen blir mer tillgänglig.

I bevarandeplanen för Enångersån lyfter Länsstyrelsen fram ån som en av länets mest värdefulla:

”Huvudsyftet är att bevara ett av länets mest värdefulla vattendrag med stor biologisk betydelse på grund av sitt djurliv. Enångersån hyser en rik bottenfauna med ett av länets mest värdefulla och skyddsvärda bestånd av flodpärlmussla. Den nedre delen av ån hör till länets viktigaste vatten för havsöring och utter förekommer regelbundet utmed ån.”

Enångersån rinner upp i sjön Mjusen och rinner ut i Borka öster om Enånger. Enångersån är cirka 20 kilometer lång.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv