Lugn stämma
i Långvind

Föreningslivet lever upp under sommaren. Många samfällighetsföreningar på Hälsingekusten har årsstämma i juli. Länets sannolikt största förening, Långvinds samfällighetsförening, genomförde i dag sin stämma. För andra året i rad blev det ett coronaanpassat årsmöte utomhus i fritidsområdets centrum med cirka 95 deltagare.

Under tidigare år har fritidsområdets stämmor hanterat en rad stridsfrågor, bland annat skogar, vägar, vintervatten, sophantering och återvinningsstation. Men i år var det en lugn stämma, som tog bara två timmar, inklusive paus på drygt 20 minuter. Det varma vädret och utemiljön bidrog säker till att stämmodeltagarna ville ha en så kort stämma som möjligt.

Den senaste stora stora stridsfrågan, sophanteringen, har blivit avblåst som konflikt. Det skedde, när Hudiksvalls kommun backade från sitt krav på gemensam insamling av sopor vår och sommar på ett fåtal platser. Nu är åter insamlingen tillbaka vid varje tomt från vecka 16 till vecka 41, undantaget två stigar – som vägarna heter i området – där vändplanen är för liten för kommunens sopbilar. Föreningen har som motprestation renoverat vändplanerna.

Den nya styrelsen består av: Anders Kjällman, ordförande, Mats Ekman, Lisa Holst, Fredrik Berglund, Jon Ol-Mårs, Sven Sjöberg, Fredrik Sundqvist, Brita Schreiber, Gunilla Jansson och Hans Sundin, de två senare nyval. Mandatperioderna är två år, med hälften som väljs på varje stämma. Eva Lorendahl och Jan Evaldsson lämnade styrelsen.

Revisorer är fortsatt Anders Järnkrok och Jan Backman, med Irmeli Eriksson och Elisabeth Hoeflich som ersättare.

Valberedningen blev omvald – Ove Nygren, Torbjörn Englund, Carina Ravnsborg och Jorma Saarela – med Ove Nygren som fortsatt sammankallande i valberedningen.

Långvinds samfällighetsförening är störst i Gävleborg och kanske även i Norrland, för ett fritidshusdominerat området. Det ger föreningen muskler och möjligheter.

Ett tydligt exempel på det är att området har en sommarbutik (bilden), fyra boulebanor, två tennisbanor, bangolf, flera andra idrottsplaner, tre bandstränder, två föreningsstugor, två småbåtshamnar, fiskevatten, stora områden för friluftsliv, vintervatten och optofiber till alla tomter, ansvar för lokala vägar och nu senast också vägen från Långvindsbruk (Snäckenvägen).

Enda stridsfråga på stämman var om den skulle säga ja till en motion om att köpa ett utomhusbordtennisbord eller låta styrelsen utreda behovet av motionsaktiviteter. Motioner fanns med krav på padelbana, utegym och pingisbord. Stämman gick på styrelsens linje.

För att säkra underhåll av de olika gemensamhetsanläggningarna, beslutade stämman att höja avgiften till föreningen. Avgiften varierar – beroende på bland annat var tomten ligger, om den är bebyggd eller obebyggd, om den som bor på tomten är fritidsboende eller permanentboende – från 2 150 till 7 221 kronor per år.

Text och foto:
Jörgen Bengtson