Långvind minskar –
fritidsområdet störst

Långvind minskar i folkmängd jämfört med för ett år sedan – med en person. I början av 2021 hade befolkningen minskat från till 72 personer jämfört med 73 i början av 2020. Sedan Långvind.com började kartlägga folkmängden i början av varje år, är befolkningen oförändrad 72 personer.

Huvuddelen av befolkningen i Långvind bor inte längre i bruksorten, utan i Långvinds fritidsområde.

Långvinds fritidsområde är över tiden den stora befolkningsvinnaren, med i dag 51 invånare. Folkmängden de fyra senaste åren (2020–2018), mätt i början av året, är 51, 54, 51 och 52 invånare. Dagens 51 invånare är tio gånger fler än de fem som var mantalsskrivna i fritidsområdet i början av 1990-talet.

Långvindsbruk har i dag 13 folkbokförda invånare. När folkmängden låg på topp under artonhundratalet bodde cirka 400 människor i Långvind. Folkmängden de fyra senaste åren, mätt i början av året, är 13, 11, 13 och 12 invånare.

Långvind i övrigt – byarna Heda, Nora och Östra Myra – har åtta invånare. Folkmängden de fyra senaste åren, mätt i början av året, är synnerligen stabil: 8, 8, 8 och invånare.

Befolkningsstatistiken är insamlad den 19 februari 2021. Uppgifterna består av folkbokförda personer, som finns i publika källor, i vårt fall Ratsit.se, på adresser i Långvind, med undantag för en person som avlidit men där statistiken inte blivit uppdaterad.

Bilden visar den nya orienteringsskylten i Långvinds fritidsområde och får därmed symbolisera att  fritidsområdet sedan länge har den största andelen av Långvinds befolkning, 71 procent av den totala folkmängden.

Text och foto:
Jörgen Bengtson