Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Corona stoppar
julotta i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds kapell stod emot coronapandemin hela sommaren och genomförde Musik i sommarkväll som planerat.. Men julottan på annandag jul går inte att genomföra. Begränsningarna på antal deltagare stoppar julottan.

Tanken var att genomföra julottan halvt utomhus, i entrén till Kolhuset. Men sedan kom begränsningen till maximalt åtta personer.

– Inget är sig likt detta coronaår. Planen att ställa om och ha utejulotta har vi också blivit tvungna att ställa in, säger Pärlennart Larsson, ordförande för Långvinds kapellförening, till Långvind.com.

– Åtta ger ingen otta, säger han.

Endast en gång tidigare har julottan blivit inställd: 2011. Då ställde stormen in julottan, som det inte gick att nå fysiskt på grund av omkullblåsta träd över vägen.

Senaste samling i kapellet var på alla helgons dag, då det stod öppet fö enskild andakt och ljuständning både inomhus och utomhus. Bilden är från årets tillställning.

Långvinds kapell öppnades i november 1977 efter omfattande renovering. Sedan dess har man firat julotta på annan dag jul, med undantag för 2011 då bara Pärlennart Larsson tog sig till kapellet och nu i år-

Text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv