Från corona
till nästan normalt

Coronapandemin har lagt en förlamande hand över mycket lokal verksamhet inom förenings- och kyrkoliv. Men sedan sista september har Enånger-Njutångers församling återupptagit gudstjänsterna i Njutångers kyrka (bilden)

Församlingen har anpassat sig till pandemin. Den har under sommaren ställt in fysiska gudstjänster inomhus – men Långvinds kapell har genomför alla högmässor och Musik i sommarkväll som tidigare år – och coronanpassat annan verksamhet genom att genomföra möte utomhus. Mycket har blivit annorlunda, med nattvard på nytt sätt och utglesning i de förrättningar som genomförs, med särskilda föreskrifter för dop, vigsel och begravning.

Måndagsträffen har blivit en utomhusaktivitet utanför Iggesunds kyrka klockan 14, med kaffe, te, kakor och samtal. Tanken är att fortsätta åtminstone september månad ut. Vid regn blir Måndagsträffen inställd; hittills har det dock varit uppehåll.

– Vi skapar vår gemenskap utomhus i all enkelhet och tänker samtidigt på att hålla det viktiga avståndet, skriver Simon Renöfält, en av församlingens två präster, i senaste numret av Kyrkbladet (5, 2020).

Utekyrkis är också ett exempel på utomhusverksamhet, med barnvagnspromenader, lekparksträffar och roliga aktiviteter utomhus som fika, sjunga, måla, sparka boll och leka i sandlådan. Den började under våren, när värmen tillät, och fortsatte efter ett semesteruppehåll-

– Planen är att fortsätta ses utomhus så länge vädret tillåter det under hösten. Med kläder efter väder och något varmt att dricka så går det ganska länge, skriver Katarina Sölveskog i Kyrkbladet.

Men den stora nyheten är att gudstjänsterna kom tillbaka till Njutångers kyrka från och med 30 augusti 2020.

Text och foto:
Jörgen Bengtson