Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Lugn Långvindsstämma

Print Friendly, PDF & Email

Under årtionden har Långvinds samfällighetsförening haft långa och stormiga stämmor. Så inte längre. Årets årsstämma med Gävleborgs och sannolikt Norrlands största samfällighetsförening för ett fritidshusdominerat område, blev en lugn tillställning.

Under vintern har föreningen dragit fram vintervattenledning till varje tomt som saknat det i etapp ett, utom Fornstigen och  Renlavsstigen som pengarna inte räckte till. Nu anslår föreningen tre miljoner kronor till, för att ge dessa två stigar och ytterligare två, som har gamla vintervattenledningar, vintervatten. Framöver kommer också föreningen att fondera betydligt mer pengar till vattenledningarna på Korsholmen. Den närmare trettioåriga stridsfrågan om vintervatten är nu definitivt slut.

Stämman beslutade också att dra optofiberkanalisation till alla tomter och därmed göra det möjligt för alla fastigheter att ansluta sig till Fiberstaden AB:s öppna stadsnät med mycket hög överföringskapacitet.

Årsstämman i Kolhuset (bilden), Långvindsbruk, var inte lika välbesökt som tidigare år, cirka 100 personer mot drygt 150 personer 2014. Det speglar sannolikt att ”hälsan stiger till”.

Branneriet

Den stora nyheten blev att föreningen fick ny ordförande, Anders Källman. Han efterträder Torbjörn Englund, som kommer att gå till historien som föreningens kanske hittills främsta ordförande, som försåg området med både vintervatten och optofiber.

Den nya styrelsen består av: Anders Källman, ordförande, Anders Björkman, viceordförande, Sven Sjöberg, kassör, Margaretha Holmgren, sekreterare, och ledamöterna Anders Björkman, Tord Karlsson och Gösta Strömberg. De fem ersättarna – Per Eriksson, Jan Evaldsson, Elisabet Holst, Andreas Waldhauser och Per Rosén – blir automatiskt ledamöter, när Lantmäteriverket har godkänt stadgeändringen.

Revisorerna blev omvalda: Peter Grönström och Anders Järnkrok, med Jonas Broström och Tommy Karlsson som ersättare.

Även valberedningen blev omvald, med Ove Nygren som sammankallande. Föreningen fick också en gedigen arbetsordning för valberedningen.

Långvinds fritidsområde har 439 fastigheter, varav 338 är bebyggda. Samfällighetsföreningen ansvarar för bland annat bilvägar, strand- och skogsstigar, vattenförsörjning, småbåtshamn, badstränder, tennisbanor och andra idrottsanläggningar, lekplatser, bangolf, föreningslokal och sommarbutik i fritidsområdet.

text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv