Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Fiber till alla i Långvind?

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds samfällighetsförening överväger att dra slang för optofiber, fiberkanalisation, till alla fastigheter i fritidsområdet. Hittills har bara fastighetsägare i etapp ett, som under vinterhalvåret fått nya vintervattenledningar, också fått fiberkanalisation.

Föreningsstyrelsen överväger att föreslå stämman, som ordförande Torbjörn Englund (bilden) skriver i senaste Långvindsbrevet (nummer 1, 2015), ”att alla fastigheter inom Långvinds fritidsområde får fiberkanalisation framdraget till tomtgräns”. Det innebär dels att alla på Korsholmen skulle få möjlighet till optofiberanslutning av fastigheten, dels att boende på några stigar som redan hade vintervatten i etapp ett skulle få samma möjlighet.

Föreningen har förhandlat med Hudiksvalls stadsnät, Fiberstaden AB, om fiberanslutning till lägre kostnad än vad som annars gäller i kommunen. Dessutom har föreningen slutit entreprenörsavtal om billig grävning av fiberkanalisationsanslutning från tomtgräns till hus.

Torbjorn Englund

Föreningen håller på att lägga sin största investerings någonsin bakom sig: vintervattenledningar till alla fastigheter som inte haft det tidigare.

Vattnet i det helt nya ledningsnätet släpptes på i slutet av april. Under maj gör entreprenören det sista återställningsarbetet för säsongen. Sedan kommer denna tillbaka 2016 för att göra kompletterande asfalteringar. Nästa år ska också de två sista stigarna, Fornstigen och Renlavsstigen får vintervatten och optofiberkanalisation, förutsätt att sommarens stämma säger ja. Lantmäteriförrättningen är dock tydlig: alla fastigheter ska få vintervatten.

Föreningen har tagit stora lån för att klara investeringarna i nytt vintervattennät. Anläggningsarbetet blev något dyrare än planerat, eftersom det tillkom kostnader för att reparera vattenläckor, delar av gamla vintervattennätet och brister i vattenverket.

Vintervattenutbyggnaden har blivit en stormande succé, med långt fler som tecknat sig för året-om-vatten än vad som var fallet vid lantmäteriförrättningen.

– I dag är det ca 70 procent som har anslutit sig till vintervatten inom GA2 som inte haft det tidigare och det är många fler än tidigare bedömningar, skriver Torbjörn Englund i Långvindsbrevet.

I Långvindsbrevet annonserar han också sin avgång efter sju år som ordförande, då Hälsingekustens största fritidsområde fått öppna landskap genom flera skogsgallringar, vintervatten till alla och bredband till de flesta. I samma artiklar berättar också Torbjörn Englund att vattenansvarige, Bosse Sjöberg, avgår, även han en synnerligen viktig person i samhället.

– Att ställa upp på alla tider året runt, laga läckor och trasiga pumpar, göra provtagningar och kontrollera vattenkvaliteten, och inte av alla få positivt bemötande, är imponerande, skriver Torbjörn Englund och tackar Bosse och hans fru ”för det fantastiska engagemang som han har lagt ned för att vi medlemmar bekvämt ska få vatten”.

På årets stämma med samfällighetsföreningen den 19 juli kommer alltså medlemmarna att ta ställning till viktiga nyval av åtminstone ordförande och vattenansvarig, beslut om vintervatten till Fornstigen och Renlavsstigen samt beslut om fiberkanalisation till återstående fastigheter.

Jörgen Bengtson

Foto: Projektledarhuset


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv