Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Minskad fiskyngel i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Fiskyngeln minskar i Långvinds grunda havsvikar. Det visar inventeringen av yngel, som länsstyrelsen utför sedan 2002. Årets inventering utförs av Mia Arvidsson och Anna Gustafsson. I dag avslutar de en tvådagarsinventering.

– Det är låg förekomst av yngel. Det kan tyda på att rekryteringen är störd, men det kan också vara stora mellanårsvariationer, säger Mia Arvidsson till Långvind.com.

Hon utför, tillsammans med sin kollega Anna Gustafsson, årets inventering på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg. Arbetet har gått bra, förutom att en vik var så uppgrundad att de fick låna en gummiflotte för att kunna genomföra inventeringen.

– Vi är nöjda med arbetet, säger Anna Gustafsson för Långvind.com.

Långvinds grunda havsvikar är utmärkt livsmiljö för fisk och fiskyngel: vattnet är varmt, bottenvegetationen lämplig och födan rik. Men Långvindsvikarnas fisk och fiskyngel förökar sig och växer inte som tidigare. Årets inventering av främst abborre- och gäddyngel visar att bestånden är små.

Inventeringen sker med hjälp av sprängkapslar. Yngelsprängningarna ger länsstyrelsen långa tidsserier på ett fåtal platser i länet, där tre områden på Hälsingekusten ingår: Långvind, Granön och Kusö kalv.

I Långvinds vatten har inventeringar skett 2002 och varje år från 2005. Vikar eller avsnörpta vikar som undersöks är Yttra Storhamn, Mjölkviken, Fågelviken, Fäbodviken och Norra Dragöspunsarna.

År 2002 fanns det gott om abborre och gädda. Sedan minskade bestånden. År 2011 ökade abborryngeln i alla undersökta vikar. Förra året var det ett mer blandat resultat, vilket Långvind.com skrev om i artikeln Liv i Långvinds vatten (14 augusti 2012). Vad årets undersökning ger för slutresultat vet vi inte förrän Mia Arvidsson och Anna Gustafsson avslutat inventeringen och analyserat resultatet. Men mycket talar för att yngelbeståndet minskar.

Långvinds grunda havsvikar ingår i Natura 2000, som omfattar skyddsvärda naturområden. Länsstyrelsen vill utvidga Natura 2000-området i Långvind och arbetar med att göra det till ett stort naturreservat, vilket Långvind.com skrev om 27 april 2012, Långvind får nytt reservat.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv