Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Skogsgallring i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Förra året kom stormen Dagmar och satte stopp för skogsgallringen i Långvinds fritidsområde. Nu gör föreningen ett nytt försök.

– Det är skogsgallring på gång, säger samfällighetsföreningens skogsansvarige, Anders Björkman, på webbplatsen www.langvind.se.

Stormen under julhelgen 2011 ledde till ofrivillig avverkning men framför allt till att alla avverkningsresurser styrdes över till stormfälld skog. Om ingen ny storm lägger hinder i vägen är det nu dags för avverkning.

Gallring och avverkning av den samfällt ägda skogen i Långvind var tidigare en kontroversiell fråga, som delade fritidsområdet. Så är inte längre fallet. Nu vill alla ha mer ljus och havskontakt.

Våren 2011 startade samfällighetsföreningen en ny omgång röjning, gallring och slutavverkning. Första etappen var mellan Snäckenvägen och havet, parkeringen och havet samt väster om Saltpannavägen. Etapp två, som var planerad till vintern 2011–2012, genomförs som en följd av stormen Dagmar istället 2012–2013. Den tredje etappen börjar om ett år.

När exploateringen av Långvinds fritidsområde började i slutet av 1960-talet, skedde en omfattande avverkning. Den innebar att stora delar av området fick havsutsikt. När skogen sedan växte upp igen, förlorade många tomter och allmänna platser den vidsträckta utsikten; skogen började åter ta över.

Skogsvården i Långvind var länge eftersatt. År 2003 startade samfällighetsföreningen en ambitiös plan med gallring i området, för att öppna upp tidigare igenvuxna områden. Efter tre säsonger avslutade föreningen gallringen våren 2006.

Jörgen Bengtson

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv