Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Långvindsförening beslutar om väg

Print Friendly, PDF & Email

Vägen till Långvinds fritidsområde får en välbehövlig upprustning för två miljoner kronor – om Långvinds samfällighetsförening beslutar så på sitt årsstämma den 18 juli i år. Den vägsträcka som är aktuell för upprustning är 1,5 km väg från korsningen Svensviksvägen–Byhedsstigen längs Byhedsjön mot Långvindsbruk.

Vägverket har anslagit 800 000 kronor för att rusta upp Snäckenvägen och förse den 1,5 km långa sträckan med helt ny vägkropp och ny asfalt. Vägverket kräver att ombyggnationen startar i höst – annars blir det inga pengar.

Vägsamfälligheten har 500 000 kronor reserverat för en upprustning. Återstående pengar, 700 000 kronor, måste föreningen låna.

Eftersom Långvinds samfällighetsförening äger mer än 90 procent av vägen, måste föreningen först ge sitt godkännande till vägprojektet. Samfällighetsföreningens styrelse föreslår årsstämman att säga ja till förslaget.

Om stämman säger ja innebär det en höjning av vägavgiften från 250 till 490 kronor per fastighet och år för verksamhetsåret 2009–10 och till 730 kronor för 2010–11. Från och med 2011–12 räknar vägsamfällighetsföreningens styrelse att årsavgiften kan sänkas till cirka 450 kronor per år.

I Fjäle fritidsområde genomförde man nyligen en upprustning av vägen liknande den som nu är aktuell i Långvind. Där blev notan högre. Husägarna i Fjäle fritidsområde betalar nu cirka 900 kronor per år, enligt Mats Persson, ordförande för Snäckenvägens samfällighetsförening.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv