Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Enångers kyrka i nytt ljus

Print Friendly, PDF & Email

Enångers gamla kyrka har mycket att berätta. Långvind.com lättar på förlåten med hjälp av kyrkohistorikern Gunnar Andersson, Söderhamn.

Han har skrivit en aktuell kyrkobeskrivning av Enångers medeltidskyrka från 1200-talet. Nu finns den tillgänglig på Långvind.com och därmed på internet, under toppvinjetten ”Turist” och undervinjetten ”Se och göra”, där kyrkorna på Hälsingekusten har en egen avdelning.

Enangers gamla kyrka – kyrkobeskrivningHär finns en artikel om Enångers gamla kyrka, nu fördjupad med skriften Enånger gamla kyrka – kyrkobeskrivning.

Gunnar Anderssons skrift, som är rikligt illustrerad av Mats Sandström, beskriver på 24 sidor medeltidskyrkans historia.

– Vi är glada att kunna fördjupa kunskapen om vår medeltida klenod i Enånger, säger Agneta Bengtson, teknisk redaktör för Långvind.com.

Kyrkan är äldre än man tidigare har trott. Byggnationen, skriver Gunnar Andersson, ”kan ha påbörjats under 1200-talet och stått färdig en bit in på 1300-talet. Det kan dessutom vara så, att Enångers allra första kyrka varit en privatkyrka som legat på annan plats i bygden”, skriver han och pekar på dokumentation från 1731, som talar om en äldre kyrka i dagens Lindefallet.

Många ser Hälsinglands medeltidskyrkor som stöpta i samma form. Så är inte fallet.

”Enångers gamla kyrka uppvisar stora likheter med uppländska kyrkor från samma tid, inte minst genom tegelblinderingen på västgaveln och är, tillsammans med Bollnäs och Arbrå, den enda hälsingekyrka som kan uppvisa en sådan”, skriver Gunnar Andersson.

Byggnadstekniskt och arkitektoniskt skiljer sig Enångers medeltidskyrka från Njutångers kyrka. Enångers kyrka har ”få eller inga likheter med grannkyrkan i Njutånger, varför man måste dra slutsatsen att de båda kyrkorna dels har helt olika tillkomsthistoria, dels i ett senare skede omgestaltats av helt olika byggmästare”, skriver Gunnar Andersson.

I modern tid blev Enångers gamla kyrka ett museum, när Enångers nya kyrka stod klar 1858. År 1860 bildades, på initiativ av prosten Lars Landgren i Delsbo, Hälsinglands Fornminnsessällskap, som fick nyttjanderätten till kyrkan. Fornminnessällskapet omvandlade kyrkan till ett museum för Hälsinglands kyrkliga konst och ett stort antal medeltida träskulpturer och andra föremål fördes dit. Därmed lade man grunden till dagens Hälsinglands museum.

År 1947 överlämnades kyrkan till Kungliga Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademin. Enångers gamla kyrka är i dag en av ytterst få kyrkor i Sverige, som står under Riksantikvarieämbetets vård och tillsyn. Församlingen disponerar dock kyrkan sommartid.

Jörgen Bengtson

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv