Boka boende på Kungsgården Långvind!

Avverkning slutförd

Print Friendly, PDF & Email

Lagom till sommarsäsongen har Långvinds samfällighetsförening avslutad den fleråriga gallringen och avverkningen av skog i och runt Långvinds fritidsområde.

– Avverkningen är slutförd. Det återstår fortfarande virke att köra fram bakom Fornstigen, rapporterar Anders Björkman, skogsansvarig, den 24 maj.

År 2003 startade samfällighetsföreningen gallringen av skog i området, med målet att öppna tidigare igenvuxna områden. Efter tre säsonger avslutade föreningen den första gallringen våren 2006.

Våren 2011 startade föreningen en ny omgång röjning, gallring och slutavverkning, som skulle ta tre år. Den är nu, vad Långvind.com förstår, slutförd.

Skogsavverkning var länge en stor stridsfråga i samfällighetsföreningen, när den fördes på tal under 1990-talet. Steg för steg nådde man konsensus. Nu av skogsavverkningen  inget som delar samhället. Alla vill ha havskontakt och mer ljus.

Jörgen Bengtson

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv