Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Bygdemuseer öppnar i Enånger

Print Friendly, PDF & Email

I dag öppnar Långvinds bruks museum för säsongen. Museet håller till i gamla snickeriet i anslutning till Bränneriet och Kolhuset. Närheten till restaurangen och torsdagarnas musikkvällar, är något som museiansvarige Hans Ekbrink tar fasta på. Därför håller han museet öppet torsdagar klockan 17–19. Den som vill börja måltiden med en kulturell förrätt i museet, kan alltså göra det – gratis. För visning vid annan tidpunkt, kontakta Hans Ekbrink, telefon 076-819 79 36, eller Mats Persson, telefon 070 -97 11 16.

Museet innehåller främst föremål från Långvinds järnbruksepok, mest husgeråd och smidesföremål. Men här finns också föremål från snickeri, mejeri, sjöfart och skogsbruk i Långvind plus en del kuriosa med Långvindsanknytning. Gamla stångjärnsförrådet och sliperiet, som ligger i slaggstensbygganden bredvid Brännieriet, härbärgerar en fotoutställning. Bränneriet och Kolhuset, som ligger mittemot Bränneriet, har också en del museiföremål.

Hans Ekbrink betonar att ett museum blir aldrig färdigt. Det växer hela tiden.

Hans Ekbrink är en av eldsjälarna bakom både tillkomsten och driften av museet i Långvindsbruk, som öppnade på Långvindsdagarna 2006. Museet började med regelbundet öppethållande sommaren 2007.

Enånger har också ett annat museum, sockenmuseet på vägen mellan Enånger och Borka. Det har inget fast öppethållande, utan öppnar när det finns intresse för visning.

Museet visar en kustsockens kulturhistoria med fisket, jordbruket, skogen och hemmet. För visning, kontakta Stig Sundin, telefon 070-679 48 06, eller Kristina Borin, telefon 073-051 54 99.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv