Boka boende på Kungsgården Långvind!

Välbesökt julotta
i Långvinds kapell

Print Friendly, PDF & Email

Årets julotta på annandag jul i Långvind lockade 40 personer till det lilla brukskapellet, som var mer än vanligt fullsatt.

Julottan i Långvind började, som den alltid gjort, ett dygn senare än dagen för andra julottor, på annandag jul. Klockan 7.00 ringde Pärlennart Larsson, ordförande i Långvinds kapellförening, in julottan i den både mäktiga och märkliga ”kyrkklockan”, en stor järntriangel. Den är unik för Långvind och ytterligare ett brukskapell i Hälsingland, Strömbacka.

Julottan samlade inte fullt så många som förra årets 52 personer. Det milda vädret tog kanske udden av stämningen. Men det blev likväl en traditionell julotta med mycket ljus, värme, sång, musik och predikan om julens glada budskap.

– Det var sista julottan med Mats Sandström, vår präst i Enånger, som går i pension nästa år. Det var en välbesökt julotta med kyrkokör, ledd av Ingrid Svensson, och både traditionella och nya julsånger, berättar Pärlennart Larsson.

Under julottan strålade värmen från den stora järnkaminen under läktaren och de många ljusen, som både lyste upp och gav värme i kapellet. Annars är kapellet ouppvärmt.

Allt sedan Långvinds brukskapell blev återinvigt 1978, har Långvindsbor och andra firat julotta i kapellet, med ett undantag. År 2011 kom en snöstorm, som fällde så mycket träd över vägarna till kapellet och slog ut elnätet i över två dygn, att ingen tog sig till kapellet utom Pärlennart Larsson.

Pärlennart Larsson har koll på julottebesökarna i Långvind:
• 2018: 40 besökare
• 2017: 52 besökare
• 2016: 32 besökare
• 2015: 32 besökare
• 2014: 46 besökare
• 2013: 44 besökare
• 2012: 65 besökare
• 2011: 1 besökare
• 2010: 29 besökare
• 2009: 78 besökare
• 2008: 78 besökare
• 2007: 50 besökare
• 2006: 80 besökare

Text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv