Boka boende på Kungsgården Långvind!

Nära rekord på
julotta i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Årets julotta på annandag jul i Långvind lockade 52 personer till det lilla brukskapellet, som var mer än vanligt fullsatt.

Klockan 7.00 ringde Pärlennart Larsson, ordförande i Långvinds kapellförening, in julottan i den mäktiga ”kyrkklockan”. I Långvind är ”kyrkklockan” en järntriangeln, som är unik för Långvind och ytterligare ett brukskapell i Hälsingland, Strömbacka.

– Julottan i Långvinds kapell är en tradition som överlevt olika trender. Julottan samlar många besökare till en enkel julotta med mycket ljus och värme, säger Pärlennart Larsson för Långvind.com.

Under julottan strålade värmen från den stora järnkaminen under läktaren och de många ljusen, som både lyste upp och gav värme i kapellet. Annars är kapellet ouppvärmt.

Allt sedan Långvinds brukskapell blev återinvigt 1978, har Långvindsbor och andra firat julotta i kapellet, med ett undantag. År 2011 kom en snöstorm, som fällde så mycket träd över vägarna till kapellet och slog ut elnätet i över två dygn, att ingen tog sig till kapellet utom Pärlennart Larsson.

Pärlennart Larsson har koll på julottebesökarna i Långvind:
• 2017: 52 besökare
• 2016: 32 besökare
• 2015: 32 besökare
• 2014: 46 besökare
• 2013: 44 besökare
• 2012: 65 besökare
• 2011: 1 besökare
• 2010: 29 besökare
• 2009: 78 besökare
• 2008: 78 besökare
• 2007: 50 besökare
• 2006: 80 besökare

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 27 januari 2017


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv