Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Avverkning i fritidsområde

Print Friendly, PDF & Email

Den här veckan började Långvinds fritidsområde att avverka skog i området.

Skogsvården i Långvinds fritidsområde var länge eftersatt. År 2003 startade dock samfällighetsföreningen en ambitiös plan med gallring i området, för att öppna tidigare igenvuxna områden. Efter tre säsonger avslutade föreningen gallringen våren 2006.

Våren 2011 startade föreningen en ny omgång röjning, gallring och slutavverkning, som skulle ta tre år. Första etappen var mellan Snäckenvägen och havet, parkeringen och havet samt väster om Saltpannavägen. Etapp två, som var planerad till vintern 2011–2012, genomförs som en följd av stormen Dagmar istället 2012–2013. Nästa år väntar en tredje etapp.

– Respektera skogsmaskinernas säkerhetsområde. Gå ej närmare än 50 meter, manar föreningens skogsansvarige Anders Björkman.

När exploateringen av Långvinds fritidsområde började i slutet av 1960-talet, skedde en omfattande avverkning. Den gav stora delar av området havsutsikt. När skogen sedan växte upp igen, förlorade många den vidsträckta utsikten och havskontakten.

Gallring och avverkning av skogen i Långvind blev en kontroversiell fråga i föreningen, när den fördes på tal under 1990-talet. På ena sida stod trädkramare, som inte ville avverka alls. På den andra sidan stod avverkarna, som ville hugga ner det mesta som hindrade havsutsikten.

Stegvis växte en samstämmighet fram. Nu är skogsavverkningen inte längre en stridsfråga. Alla vill ha havskontakt och mer ljus.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv